Skip to content

Odpad po osobách v karanténe by iných ohroziť nemal. Obec zverejnila korešpondenciu s úradmi vo veci štátnej karantény.

prinášame ďalšie postrehy a podnety obyvateľov obce Váhovce. Dnes predpoludním nás kontaktovali vystrašení obyvatelia, ktorí vyjadrili vážne obavy z vriec plných odpadu vyložených pred nehnuteľnosťou – rodinným domom,  v ktorom je na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva štátna karanténa. Obyvatelia boli vystrašení s tým, že odpad tvorený osobami nachádzajúcimi sa v karanténe môže byť a s najväčšou pravdepodobnosťou aj je kontaminovaný vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19. Na základe obáv obyvateľov sme sa snažili analyzovať, z akého odpadu by mohla byť nákaza šírená. Toto by malo byť podľa doposiaľ známych faktov možné napr. z obalov, balených potravín (saláma, jogurty, mäso a pod.) a tiež z plastových fliaš. Všetky tieto obaly logicky každý z nás chytá do rúk a osoba pozitívna na koronavírus môže na nich vírus zanechať, nakoľko asi ťažko dúfať, že obaly pred ich likvidáciou každý užívateľ dezinfikuje. Čo sa týka plastových fliaš, nielenže sú bežne chytané do rúk ( do čoho by ich aj bežne človek chytal), ale v mnohých prípadoch ľudia pijú priamo z fľašky, čím by mohlo byť riziko podstatne zvýšené. Na základe tvrdení a fotodokumentácie zaslanej vystrašenými občanmi, všetok tento odpad tvorený osobami v karanténe je likvidovaný úplne štandardne, ako odpad ostatných občanov a v autách ako aj na skládke je zmiešaný s ostatným odpadom. Najmä u separovaného odpadu – PET fliaš a skla je možné predpokladať ďalšie dotrieďovanie tohto odpadu kde sa nedá vylúčiť manipulácia ďalších osôb s odpadom priamo na zbernom dvore, prípadne u odoberateľa tohto separovaného odpadu. Zdroj fotografií a videozáznamu: obyvateľ obce Váhovce Keďže obavy občanov potvrdili už spomenuté fotografie, ktoré nám už do redakcie zaslali, spýtali sme sa na názor riaditeľky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Dr. Šulekovej. V telefonickom rozhovore nám Dr. Šuleková nevyvrátila možnosť kontaminácie tohto odpadu, zároveň však upozornila na fakt, že pokiaľ je odpad vyložený na ulicu v igelitových vreciach alebo v odpadových nádobách  a nikto s ním nemanipuluje (kto a prečo by s ním na ulici manipulovať mal), nemalo by prísť k riziku pre občanov. Obsluhujúci personál smetiarskeho vozidla by mal pri práci používať ochranné pomôcky, teda rukavice a rúško a rovnako sa predpokladá, že ochrannými pomôckami je vybavený aj personál na zbernom dvore, prípadne v triediarni separovaného  odpadu a pod. Vírusov a baktérií je okolo nás veľa a tak je úplne pochopiteľné, že pracovníci takýchto prevádzok sa musia sústavne chrániť pred možnou nákazou napr. žltačkou a inými nákazlivými chorobami, ktoré môžu byť úplne bežne v odpade kontaminovanými vecami šírené. [video width="1024" height="576" mp4="https://www.majko.sk/wp-content/uploads/2020/07/0-02-05-527609978dcde12fbb17d5355dc13d53eb2ccd90ce702254f21bbecba157fb7d_319d924.mp4"][/video] Telefonický rozhovor s Okresnou hygieničkou nás teda môže upokojiť. Opätovne to je o dodržiavaní hygieny a predpísaných procesov pri likvidácii odpadu. Tak ako sme sľúbili v prechádzajúcom článku resp. jeho aktualizácii z dnešného dňa 10:04 hod. prinášame teraz v prílohách korešpondenciu, ktorú  obyvateľom a občanom na základe našej žiadosti v súlade so zákonom 211/200 Z.z. promptne zaslal Obecný úrad ako osoba povinná. V prílohe tohto článku nájdete všetky súbory, ktoré nám boli dnes predpoludním Obecným úradom zaslané. Opätovne pre maximálne objektívne poskytnutie informácie čitateľom a verejnosti pripomíname, že Obecný úrad vo Váhovciach  si povinnosť vyplývajúcu mu z predmetného zákona splnil prakticky okamžite a nečakal na naplnenie lehoty 8 pracovných dní, tak ako mu to umožňoval zákon. Je treba považovať za pozitívne, že Obecný úrad takto dal najavo snahu obyvateľov a občanov prostredníctvom média bezodkladne informovať. Prípadne ďalšie podnety, postrehy a pod. vrátane prípadnej dokumentácie môžu obyvatelia a občania zasielať na e-mail: seredonline@seredonline.sk. – – – Od: <info@vahovce.sk> Date: št 30. 7. 2020 o 9:58 Subject: Dokumenty To: <majko@majko.sk> Dobrý deň, na základe Vašej ústnej žiadosti podanej dňa 29.07.2020 na zasadnutí OZ vo Váhovciach Vám zasielam Vami požadované dokumenty – hlásenia v obecnom rozhlase 22.-24.7.2020, žiadosti o poskytnutí informácií RÚVZ Galanta, Nitra, Vanek D., žiadosť poslancov o zvolanie OZ. S pozdravom Erika Caková OÚ Váhovce SCAN_20200730_092301723 SCAN_20200730_092921305 SCAN_20200730_093032097 SCAN_20200730_093149068 SCAN_20200730_094252307]]>