Skip to content

Bežnému občanovi mesto robí problémy s odobratím odpadu, iným platíme aj jeho odvoz na skládku

od občanov prevziať určité druhy a množstvo odpadu s tým, že ho majú na vlastné náklady odviezť na skládku do Pustých Sadov, alebo Trnavy. Prirodzene, toto sa občanom nepáčilo a jeden svoju nespokojnosť vyjadril dokonca názorne – odpad jednoducho vysypal pred zberný dvor. Zásah polície pripomínal skôr raziu proti vážnym kriminálnym živlom, ako jednoduchý a účelný protest a poukázanie na fakt, že zberný dvor je tu za naše peniaze a pre nás. Samozrejme za dodržania podmienky – privezený odpad musí byť vytriedený, prípadne ho dotriedi jeho tvorca priamo v priestoroch zberného dvora. Viac o tomto prípade nájdete tu: https://www.seredonline.sk/2020/05/30/obyvatel-mesta-odpad-vysypal-pred-zberny-dvor-mozno-dalsi-ho-vysype-do-prirody/ Už po zavedení pomerne zvláštnych opatrení na zbernom dvore, sme upozorňovali na pravdepodobný nárast čiernych skládok v meste, v jeho okolí a čo je najhoršie aj priamo v prírode. Aj k tomu došlo a aj niektoré z týchto prípadov občania zdokumentovali a následne na ne upozornili verejne. Vlastníci rodinných domov, ale aj ľudia z bytoviek teda majú obmedzenú možnosť svoj odpad legálne a „bezplatne“  zlikvidovať jeho dovezením na mestský zberný dvor.  A to ho vozia na vlastné náklady. Nie všetci to ale robia takto. Znovu v meste máme aj výnimky… Už roky kritizujeme stav, kedy v nehnuteľnosti Mestských sociálnych vytov na Trnavskej ulici stačí odpad vyhodiť v podstate na ulicu k veľkoobjemovým kontajnerom a mesto zariadi jeho likvidáciu. Nech sa jedná o odpad akýkoľvek a to bez skúmania, kto ho vyhodil. Pýtame sa teda verejne – sme my iní občania a obyvatelia mesta Sereď, ako nájomníci mestskej nehnuteľnosti? Prečo my máme problém odpad dovezený na vlastné náklady na zbernom dvore legálne odovzdať na jeho následné spracovanie alebo uskladnenie na oficiálnej skládke a na druhej strane niektorým  občanom opätovne my všetci zaplatíme nielen jeho bezplatnú likvidáciu, ale ešte aj odvoz odpadu priamo „od jeho dverí“? Začnú sa konečne obyvatelia mesta zaujímať o systém, ktorý to je účelovo zavedený / tolerovaný, alebo budeme aj ďalej len mlčky znášať neustále sprísňovanie pravidiel, zdražovanie, zvyšovanie daní no len pre tých, ktorí možno len pre nedostatok času svoje práva jednoducho neriešia? – – – Problematike Mestských sociálnych bytov sme sa venovali aj tu: http://archiv.seredonline.sk/socialne-byty-mesta-sered/index.html https://www.seredonline.sk/2019/10/03/ludia-to-budu-zase-vyhadzovat-za-tytes-alebo-to-vsetko-budu-hadzat-do-komunalneho-odpadu-a-nebudu-separovat-obcan-o-problemoch-na-zbernom-dvore/  ]]>