Skip to content

AKTUÁLNE: Poslanci NR SR navrhujú označiť komunistický režim za odsúdeniahodný, zločinný a nelegitímny.

„Okrem symbolického zadosťučinenia pre obete komunistického režimu a zvýšenia povedomia verejnosti o podstate komunistického režimu môže takáto právna úprava napomôcť pri stíhaní trestných činov extrémizmu,“ – prezentujú  predkladatelia legislatívy. Podľa zákonodarcov by takáto legislatíva jasne a zrozumiteľne označila nezákonné konanie a obmedzila by aj potrebu vyhotovovania znaleckých posudkov v prípade určitého druhu konania. ]]>