Skip to content

Do mesta sa musí vrátiť rešpekt pred zákonom

minimálne desať rokov sme niekoľko krát upozornili na nezákonný stav, ktorý na území mesta navodilo samotné Mesto Sereď, resp. mestom platení úradníci. Ide o vyhradenie priestorov určených na „voľný pohyb psa“. Problémom je, že toto samospráve neprináleží a je to v rozpore so zákonom. Mesto totiž nemôže vyhradiť priestor, kde je voľný pohyb psa dovolený. Samospráva svojim VZN, teda podzákonnou normou môže určiť len priestor, v ktorom je voľný pohyb psa zakázaný. Počas niekoľkoročnej kritiky primátora mesta  Ing. Martina Tomčányiho ignorujúceho aj toto legislatívne ustanovenie, som sa stretol už aj s argumentom, že „to je predsa jedno, či vyhradíme priestor (povolíme) na voľný pohyb psa, alebo opačne, vyhradíme priestor, kde je voľný pohyb zakázaný.“ Vždy sa snažím pochopiť neznalosť základných právnych pojmov u bežného občana, no že právny rozdiel nevidí ani primátor a štatutár mesta Tomčányi a celé právne oddelenie Mesta Sereď? Na zákonu odporujúci stav sme verejne upozornili teda už viac krát. Raz dokonca aj v časopise „Transparentná samospráva“ vydanom v novembri 2018 a to na strane 9 článkom s fotografiou a nadpisom: „Voľný pohyb psa dovolený – a to na základe čoho?“ Časopis Transparentná samospráva bol vydaný v náklade 9000 ks a zdarma distribuovaný do všetkých domácností a firiem v meste. Zo strany vedenia mesta Sereď na publikované upozornenia nenasledovala žiadna reakcia. Uplynuli ďalšie dva roky a nezákonný stav primátor a štatutár mesta Sereď  Tomčányi v meste toleruje stále. Fotograficky zdokumentovaný stav je z dnešného dňa, teda zo soboty, 19.09. 2020. Rozdiel je len vo veku tabuľky, ktorá je opäť o niečo „ošumelejšia“ rovnako, ako vlastne prakticky celé mesto. Množstvo ohorkov od cigariet pri lavičkách, na ktorých majú ľudia oddychovať, chabo rekonštruované chodníky metódami aktuálnymi v minulom storočí, bez obrubníkov s asfaltom rozliatym do buriny, prípadne burinou prerastené chodníky, ktorých rekonštrukciou sa súčasné vedenie mesta chválilo pred voľbami. Jedna ostuda väčšia ako druhá. A chodníky, ktoré sa vekom rozpadajú, až sa dnes chodenie po nich stáva nebezpečným. O tlačení kočíkov s deťmi v nich nehovoriac. Fotografie publikované na SOL dokumentujúce nielen nezákonný stav na tabuľkách osadených Mestom Sereď, ale aj zúfalý stav v údržbe mesta, rozpadajúce sa chodníky a tým infraštruktúra slúžiaca občanom, je veľmi zlou vizitkou poslancov mesta Sereď, ale hlavne vedenia mesta a primátora Martina Tomčányiho. Ten totiž ako štatutár za chod mesta a MsÚ zodpovedá.  Z mesta sa v prvom rade postupne vytráca povinnosť rešpektovať  zákony a to hlavne jeho predstaviteľmi.  A to je cesta končiaca v rozvrate spoločnosti a zneužívaní moci tak, ako to nie raz dokázala história. Toto chceme? Ďalšie články, v ktorých sme sa predmetným témam v novinách už venovali nájdete tu: https://www.seredonline.sk/2020/09/06/burinou-zarasta-nielen-strk-ale-uz-aj-samotny-asfaltovy-chodnik/ https://www.seredonline.sk/2020/08/02/pozvite-na-prechadzku-mestom-navstevu-a-budete-sa-hanbit-za-to-kde-zijete/ https://www.seredonline.sk/2020/08/05/na-margo-prispevku-citatelky-pisucej-ako-mesto-v-rozvoji-pokrocilo/ https://www.seredonline.sk/2020/05/26/ak-sa-rocne-opravi-v-meste-1-km-chodnikov-tak-na-rekonstrukciu-vsetkych-chodnikov-v-meste-potrebujeme-47-rokov/ https://www.seredonline.sk/2019/09/12/takyto-skvost-nemaju-ani-v-azerbajdzane/   http://archiv.seredonline.sk/clanky/zo-stavu-chodnika-pod-hokejkou-si-obcania-robia-srandu-uz-aj-na-fb/index.html https://www.seredonline.sk/2020/08/29/41144-namestie-burina-sered/ https://www.seredonline.sk/2020/06/09/chodnik-na-hviezdoslavovej-je-odflaknuty-firma-s-nami-obcanmi-investormi-nekomunikuje-co-spravi-primator-mesta-tomcanyi/ https://www.seredonline.sk/2020/06/10/aktualne-bude-firma-k-chodniku-na-hviezdoslavovej-ul-chodcom-dodavat-aj-gumaky/ https://www.seredonline.sk/2020/06/05/kvalitou-prac-pri-rekonstrukcii-chodnika-sa-mesto-chvali-alebo-sa-na-nu-v-clanku-stazuje/ A ďalšie…]]>