Skip to content

"Každý deň, kedy nekonáte dobro, rastie zlo." – minister Ján Budaj

„Každý deň, kedy nekonáte dobro, rastie zlo.“ Je tomu snáď týždeň, čo minister  Ján Budaj verejne povedal, že sú snahy vydierať ho zverejnením jeho zdravotnej dokumentácie. Minister Budaj urobil to najlepšie, čo urobiť mohol. Občanom sa prostredníctvom videozáznamu verejne prihovoril a povedal im o svojom zdravotnom stave pravdu. Znemožnil takto zákerné vydieranie jeho osoby a zároveň je vzorom všetkým ústavným činiteľom, poslancom NR SR, ale aj všetkým voleným zástupcom na nižších úrovniach riadenia spoločnosti a občanom, ako si zachovať časť a charakter. Vďaka Jánovi Budajovi za úprimné vyznanie a veľa zdravia v ďalšom zápase za pravdu, právo, spravodlivosť a nastolenie morálky v spoločnosti. Ide o naše deti… https://www.facebook.com/minzp.sk/videos/768145463730080/]]>