Skip to content

Šopornianskeho starostu Adriána Macha súd uznal vinným v rozsahu obžaloby – AUDIO rozsudku

Galanta / Šoporňa / V stredu sudca Okresného súdu v Galante vyniesol rozsudok voči obžalovanému  Mgr. Adriánovi Machovi – vinný. Sudca OS v Galante obžalovaného  Mgr. Adriána Macha uznal vinným zo spáchania prečinu marenia úlohy verejným činiteľom § 327 odst. 1 Tr. zákona  a odsúdil ho uložením peňažného trestu vo výške 1000 Eur s tým, že ak odsúdený Macho uvedenú čiastku nezaplatí, bude musieť nastúpiť na výkon trestu v trvaní troch mesiacov. Sudca v odôvodnení rozsudku mimo iné povedal:Adrián Macho prokuratúre znemožnil plnenie úloh vyplývajúcich jej priamo zo zákona o prokuratúre. Zmaril plnenie dôležitej úlohy Súd vykonal dokazovanie a dospel k jednoznačnému záveru, že obžalovaný sa dopustil žalovanej trestnej činnosti na skutkovom základe, ako mu bolo kladené v obžalobe “Starosta Macho bol povinný riadiť sa príslušnými zákonmi.” “Okresná prokuratúra konala v súlade so zákonom” Starosta Macho obce bol povinný s prokuratúrou spolupracovať Sudca OS prokuratúre vytkol formálne nedostatky v obžalobe aj v úkone prehliadky iných priestorov a pozemkov (obecného úradu), ktoré však nemali vplyv na trestné konanie. “Obžalovaný nespolupracoval s prokuratúrou a už tým sa dopustil žalovanej trestnej činnosti” Jedná sa o rozsudok prvostupňového súdu a procesné strany si nechali lehotu na rozhodnutie, či sa voči rozsudku OS odvolajú. Rozsudok teda nie je právoplatný. – – – Počas vyhlasovania rozsudku bol Machov advokát Trnkócy sklesnutý a ani po pojednávaní mu do reči nebolo. Na priamu otázku ako hodnotí rozsudok nereagoval a čo najrýchlejšie chcel opustiť budovu súdu. Nuž, netreba sa čudovať. Podľa informácií ktoré máme k dispozícii, ako aj bohatých osobných skúseností so šopornianskou samosprávou pod vedením v trestnej veci odsúdeného starostu Macha, je to práve advokát Trnkócy, kto starostovi radí čo a ako právne má robiť. Toto asi Macho nečakal. Niekoľko krát obec zaplatila nie lacné úkony advokátovi, ktoré v podstate nakoniec skončili odsúdením starostu? To (odsudzujúci rozsudok)  určite za dobrý výsledok považovať nemožno. A práve advokát Trnkócy riešil aj iné prípady, ktoré ešte rozhodnuté nie sú. Prokuratúra a teraz už aj okresný súd konanie starostu a štatutára obce Macha vyhodnotili ako protizákonné. Nešlo o jednorázový exces, ale o cielené opakujúce sa konanie starostu, ktoré bolo v rozpore so zákonom. Ako je možné, že na nezákonné konanie Obecného úradu a starostu neupozornila hlavná kontrolórka Milena Verešová? Nepozná snáď zákon ani ona? Ak je tomu tak, ako može vykonávať kontroly? Alebo snáď má na (NE)konanie dôvody? Už onedlho prinesieme materiál a videozáznam rokovania OZ, na ktorom došlo k evidentnému konaniu v rozpore so zákonom samotným advokátom a to za prítomnosti starostu obce, poslancov a čo je najhoršie, opätovne aj hlavnej kontrolórky Verešovej. Všetci stav tolerovali a nik verejne na dodržiavanie zákona prítomných nevyzval. Aký je na takéto konanie v tejto samospráve dôvod? Prinášame audiozáznam vyhlásenia rozsudku sudcom OS. https://www.youtube.com/watch?v=Iiqy8d-ngps

]]>