Skip to content

Pri vyťahovaní auta z kanála Derňa, prítomné osoby obmedzili v pohybe a práci redaktorku SOL

V článku publikovanom  04. 11. 2020 sme napísali toto: Vozidlo je vo vode ponorené tak, že je zatopený celý motorový priestor vrátane prevodovky a ostatných súčastí. Nie je vylúčené, že pri náraze došlo k poškodeniu olejovej vane, prípadne iných súčastí, z ktorých alebo cez ktoré do vody mohli uniknúť oleje či iné prevádzkové kvapaliny. Auto v kanáli Derňa bolo nahlásené aj na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia, ktorá podľa našich informácií kontaktovala Mestskú Políciu a teda bude sa zaujímať o to, či auto bolo odstránené tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia. Nepochybne stojí za zamyslenie, ako je možné, že osoba, ktorá spôsobila dopravnú nehodu, resp. vlastník vozidla jeho bezpečné odstránenie nezabezpečil okamžite po dopravnej nehode, ale čakal až na vyzvanie políciou. Uvedomuje si vlastník vozidla aké škody na životnom prostredí by mohli byť spôsobené v prípade úniku prevádzkových kvapalín či olejov do vody? Je prinajmenšom zvláštne, že osud auta nezaujímal jeho majiteľa až do momentu, kedy ho kontaktovala polícia s tým, že je povinný auto z Derne vytiahnuť. Boli sme na OO PZ v Seredi, ktorá predmetný prípad riešila. Nie však len polícia bola zainteresovaná do riešenia tejto udalosti. Vec riešila aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, správca toku, hasiči a MP.  Všetci okrem majiteľa si totiž uvedomovali skutočné riziko pre životné prostredie a to možnosť úniku nielen olejov a prevádzkových kvapalín od motora, prevodovky, brzdového a chladiaceho systému, ale aj paliva a to priamo do toku Derne, alebo pôdy na jej brehoch. Štát teda urobil všetko, čo v danej veci urobiť mohol. Na základe výziev polície v ohlásenom čase malo dôjsť k vyzdvihnutiu auta nákladným autom s ramenom. Neznáme osoby obmedzili redaktorku na slobode pohybu zablokovaním cesty Je prirodzené, že pri vyťahovaní auta sme mali záujem byť aj my s fotoaparátom. Na miesto prišla naša redaktorka a auto odstavila za mostík ponad Derňu. Prítomné jej neznáme osoby ju zablokovali ich súkromnými autami, aby jej znemožnili voľný pohyb po komunikácii, dokumentovanie procesu vyťahovania auta z Derne a odchod smerom do mesta. Nebrali ohľad ani na maloleté dieťa čakajúce v aute. Z dôvodu obavy o bezpečnosť redaktorky SOL vykonávajúcej si prácu a zákonom chránenej osoby – maloletého dieťaťa, sme požiadali vedenie MP o vyslanie hliadky na miesto udalosti. Mestská polícia reagovala okamžite a hliadka dohliadla na verejný poriadok na mieste udalosti, za čo jej týmto vyjadrujeme verejné poďakovanie. Dnes na osoby prítomné na mieste, ktoré autami nezákonne obmedzili v pohybe  a práci redaktorku s maloletým dieťaťom, podávame podnet na políciu. Je nevyhnutné uvedomiť si, že nie je prípustné svojvoľné zablokovanie verejnej komunikácie a obmedzovanie nielen pohybu po verejnom priestranstve, ale aj vo výkone práce kohokoľvek a kdekoľvek. Očakávame, že polícia sa s prípadom vysporiada v súlade so zákonom. Po úmyselnom podpálení auta nájomným podpaľačom, vyhrážkach v diskusii a na FB, ide o ďalší atak novinárov vykonávajúcich si prácu v súlade s platnou legislatívou. O riešení prípadu budeme verejnosť informovať.]]>