Skip to content

Juraj Droba zo SAS sa pýtal, Marián Václav sa pokúsil odpovedať

Marián Václav
? JURAJ DROBA zo SAS sa pýta, ja sa pokúsim odpovedať.
Až dojemnú starostlivosť a neuveriteľný vecný amaterizmus prejavil bratislavský župan Juraj Droba v prípade samovraždy M. Lučanského. Verejne položil v denníku Pravda, ktorý sa už stáva novinárskym nočníkom niekoľko otázok, na ktoré sa pokúsim odpovedať.
?1.Prečo nie sú zverejnené kamerové záznamy z chodby väznice pred a po bezpečnostnom incidente, ktorý sa odohral v prvej polovici decembra?
?2.Aké boli dôvody väzby generála Lučanského, ak bol obvinený zo skutkov, ktoré sa odohrali pred viacerými rokmi?
?3.Prečo nebol za takmer mesiac väzobného stíhania ani raz vypočutý
?4.Prečo mu nebolo umožnené počas väzby ani raz sa stretnúť s najbližšou rodinou
?5.Prečo doteraz pod prísahou a pred nezávislou komisiou nevypovedal lekár, ktorý generála vyšetroval a operoval po bezpečnostnom incidente z prvej polovice decembra?
?6.Je uniknutá lekárska správa z bepečnostného incidentu z prvej polovice decembra autentická? Prečo sa k nej doteraz nevyjadril jej autor?
?7.Ktorí ľudia mali ku generálovi Lučanskému prístup v cele? Kedy prichádzali a kedy odchádzali?
?8.Je pravdou, že pán Lučanský nemal za celý mesiac prístup k advokátovi? Prečo bol väzobne stíhaný v Prešove, a nie v Bratislave, Ilave alebo Leopoldove?
?9.Prečo doteraz nevypovedal pod prísahou pred nezávislou komisiou patológ, ktorý konštatoval smrť pána generála a neinformoval o jeho predchádzajúcich zraneniach a príčine smrti?
?10.Prečo riešime zdroj úniku lekárskej správy a nie jej obsah
☝️1.Kamerové zábery s väznice nie sú určené na to, aby sa zverejňovali na sociálnych sieťach. Sú určené pre internú potrebu Zboru väzenskej a justičnej stráže v prípade potreby pre príslušné orgány, akými sú polícia, prokuratúra a súd. Nie sú určené na to, aby nad nimi masturbovali úchyli na sociálnych sieťach.
☝️2. Dôvody väzby Lučanského sú uvedené v rozhodnutí súdu o jeho vzatí do vyšetrovacej väzby. Môžete si ich vyžiadať na súde v zmysle Infozákona. Alebo si ich prečítať na webe Najvyššieho súdu.
☝️3. O tom, kedy bude obvinený vypočutý, rozhoduje vyšetrovateľ prípadu a prokurátor. Nie verejnosť, nie politbyrá SAS, Smeru a Hlasu.
☝️4. O tom, s kým sa môže obvinený stretávať rozhoduje opäť prokurátor a vyšetrovateľ. Lučanský bol v kolúznej väzde pre obvinenie zo závažných zločinov. Zmyslom kolúznej väzby je zabrániť ovplyvňovaniu svedkov, aby nemohlo byť marené vyšetrovanie. Napríklad odosielaním odkazov smerom von prostredníctvom rodinných príslušníkov. Chápete?
☝️5. O akej komisii tu tárate, pán župan? Ktorá „nezávislá komisia“má vypočúvať lekára, dokonca pod prísahou? Na to je predsa prokurátor a vyšetrovateľ! Alebo máte na mysli previerkové komisie zo 70 rokov, ktoré sa pýtali členov KSČ, či súhlasia so vstupom spojeneckých vojsk na územie ČSSR v rámci „internacionálnej pomoci“?
☝️6. Z akého dôvodu sa má vyjadrovať k uniknutej správe jej autor? A komu sa má vyjadrovať? Vám, alebo mne? Chápete vôbec nezmyselnosť vašej otázky?
☝️7. Prístup k Lučanskému mali určení príslušníci ZVJS presne podľa určeného harmonogramu. O ich pohybe a kontrolách je vedená presná evidencia. Ale tá nie je určená ani vám, ani nám, ani nikomu inému mimo systému. A samozrejme v prípade potreby orgánom činným v trestnom konaní.
☝️8. Ďalšia hlúpa, nezmyselná a vlastne podvraťácka otázka. Prístup k advokátovi mu nemohol byť znemožnený, pretože toto je upravené v trestnom práve. A prečo bol väzobne stíhaný v Prešove a nie v Ilave, Leopoldove, Bratislave? No asi preto, že ak by bol stíhaný v Bratislave, Ilave, Leopoldove, mohli by ste trápiť tým, prečo nie je stíhaný v Prešove. Neberte to osobne, ale na hlúpu otázke nejestvuje múdra odpoveď.
☝️9. Slabomyseľná otázka, presne v intenciách otázky číslo 5. Takže moja odpoveď je rovnaká. Prečítajte si ju.
☝️10. Vy ste kde prišli na to, že by sme mali riešiť obsah lekárskej správy? Alebo ste súdny znalec v oblasti medicíny a nás ostatných za neho pokladáte tiež? Únik sa rieši preto, že prišlo k porušeniu lekárskeho tajomstva. Stačí vám to takto?
A na záver zase kladiem otázku ja vám :
?Čo je pravdy na tom, že že vaša partaj si už ľúbostne hrkúta s Hlasom?
?Celý pamflet pána župana nájdete na Pravde. Napokon, kde inde?
]]>