Skip to content

PRÁVE TERAZ: Plastový odpad zo zahraničia do Serede vozia kamióny aj dnes !!

podnikateľ zľakne a minimálne svoju činnosť odporujúcu legislatíve a aj nájomnej zmluve obmedzí, resp. zastaví. V Seredi ale bežné štandardy nefungujú. Už roky počúvame, ako zjavné porušovanie zákonov nie je trestným činom  a  dokonca  sme si asi už trošku zvykli aj na priame obhajovanie flagrantného porušovania zákonov a to dokonca samotným primátorom mesta Ing. Tomčányim. Podnikateľ nezastavil nič!  Kamióny veselo na mestský pozemok privážajú plastový odpad z Poľska, tento tu vykladajú a to napriek tomu, že na takúto činnosť podľa vyjadrenia niektorých poslancov MsZ neexistuje žiadne povolenie. Logicky  mal bezodkladne (teda už minimálne pred pol rokom) tvrdo zasiahnuť vlastník pozemku, teda Mesto Sereď a to prostredníctvom za mesto zodpovednej osoby primátora a štatutára. Nezasiahol, plastový odpad aj dnes do areálu v Malom háji kamióny doviezli a vyložili. Pri takomto množstve pravidelne navážaného odpadu zo zahraničia do mesta je na mieste otázka, prečo primátor mesta Tomčányi počas minimálne pol roka vo veci NEkonal a účinne nezasiahol tak, aby zabránil skládkovaniu odpadu v meste, tobôž na majetku – pozemku, za využitie ktorého je priamo zodpovedný. Snažili sme sa získať stanovisko MsÚ a vedenia mesta a tak sme sa pokúsili telefonicky kontaktovať viceprimátora a hovorcu Veselického a úradníčku Oddelenia životného prostredia Vohlárikovú. Ani jeden z nich služobný mobilný telefón nedvihol. – – – Tentokrát sme ale boli pri tom a celý proces dovozu plastového odpadu a jeho uskladnenie na mestskom pozemku máme pre občanov, ale aj kompetentné orgány a políciu zadokumentované. Materiál zverejníme po jeho spracovaní.  ]]>