Skip to content

Mesto si pod vedením primátora Tomčányiho opätovne neplní povinnosti voči občanom

Plán zimnej údržby mesta s podrobným rozpisom, kedy a z ktorých ulíc a chodníkov bude mestskou údržbou odhrnutý sneh. Už v diskusiách sme sa mali možnosť dočítať, že ulice odhrnuté nie sú. Sledujeme hlavne ulicu Trnavskú, nakoľko maximálne dodržiavame lock down. Chodník na tejto ulici je uvedený v rozpise  1. okruhu zimnej údržby zverejnenej Mestom Sereď. V prvý deň sneženia sme čakali a nič nekomentovali, nezverejňovali s tým, že snáď k odhŕnaniu dôjde na deň druhý. Otázkou ale je, čo bolo odhŕnané v deň prvý, keď nie chodníky uvedené v 1. okruhu. V druhý deň sme čakali do večera, no opätovne k odhrnutiu snehu ani inej forme zimnej údržby zabezpečujúcej dôkladné odstránenie snehu z chodníka a nezamrzanie jeho zostatkov na ňom a teda k rešpektovaniu vlastného plánu zimnej údržby  mestom nedošlo. Stále sme ale nepísali a nekritizovali nič. Tretí deň, teda včera sme predpokladali, že k dôkladnej zimnej údržbe  spomenutého 1. okruhu nemôže NEprísť, lebo následné okruhy, teda 2., 3. a 4., by potom boli odhrnuté a ošetrené proti zamŕzaniu snáď až na jar, resp. by došlo skôr k úplnému  roztopeniu snehu, ako splneniu si p ovinností  Mestom Sereď. Mesto Sereď na Trnavskú ulicu odhŕnacie mechanizmy  vykonať kvalitnú údržbu neposlalo ani na tretí deň. Úplne nič! Stovky aj starých obyvateľov mesta teda stále musí chodiť po zamrznutom a ešte stále čiastočne zasneženom chodníku a to nie 50 m do obchodu ako v centre mesta, ale stovky metrov, resp viac ako kilometer a teda desiatky minút. (nemáme prehľad o stave zimnej údržby na iných uliciach, na Trnavskej príroda už spravila svoje a z veľkej časti je sneh na chodníku roztopený a zamŕzajú jeho zvyšky) Mesto si ako obyčajne nesplnilo ani povinnosť uloženú v zákone ešte pred jeho novelizáciou – nezabezpečilo bezodkladné dôkladné odhrnutie snehu pred mestskou nehnuteľnosťou, teda Mestskými sociálnymi bytmi. (Fotografie sú vyhotovené na 4 deň po snežení, dnes krátko po 4. hodine rannej) Dovoľujeme si čitateľom nášho média pripomenúť, ako Mesto Sereď prostredníctvom úradníkov tlačilo na vlastníkov nehnuteľností, aby mestské chodníky, teda v podstate cudzí majetok na vlastné náklady dôkladne udržiavali schodné bezodkladne a to bez akejkoľvek náhrady. Keď sme pred rokmi argumentovali rozporom legislatívy so Základnou listinou práv a slobôd vylučujúcou nútené práce na cudzom majetku, namiesto diskusie a pochopenia, sme získali iba výsmech a verejné osočovanie. Mesto Sereď v poslednom roku pred zmenou zákona protiprávne zo zimnej údržby vyňalo chodník na Trnavskej ulici, ktorej údržba bola povinnosťou mesta aj počas platnosti „starého“ zákona. Opätovne teda svojské narábanie s právom a povinnosťami stanovenými zákonom. Dnes je povinnosť udržiavať schodný chodník zákonom logicky daná vlastníkovi, teda v našom prípade Mestu Sereď. Dokedy budú teda pán primátor Tomčányi ľudia nútení chodiť po nebezpečných a neudržiavaných chodníkoch? Počkáte do roztopenia napadaného snehu, alebo čakáte rovno na jar? Vlastne, kilometre odhŕňacie mechanizmy nabehajú po suchých chodníkoch, ako to zadokumentoval obyvateľ mesta na Mlynárskej ulici. To akože vážne pán Tomčányi? Rozpis Plánu zimnej údržby mesta: https://www.seredonline.sk/2021/01/12/snehova-nadielka-neprinasa-len-radost-ale-aj-starosti/ História článkov týkajúcich sa nútených prác v minulosti: http://archiv.seredonline.sk/odpratavanie-snehu-nutene-prace/index.html Článok a videozáznam dokumentujúci, ako a kde mesto plytvá údržbovými kapacitami na úkor ostatných neodhrnutých chodníkov: https://www.seredonline.sk/2021/01/14/obsahuje-aj-takyto-sposob-zimnej-udrzby-plan-v-meste-sered-video/]]>