Skip to content

Okupali by ste v tejto žumpe svoje dieťa?????

takáto voda nespĺňa požiadavky (fakt to máme písomne) na vodu pitnú a teda netušíme, na základe akej legislatívy je zákazníkom takto účtovaná. Viac ako rok sme na naše náklady v troj mesačných intervaloch za súčinnosti súdneho znalca dokumentovali úroveň znečistenia vody dodávanej z verejného vodovodu. Do mesta sme dotiahli (a zaplatili) aj advokátsku kanceláriu, ktorá mala záujem vec pre nás obyvateľov  riešiť právnou cestou. Žiaľ, nenašiel sa dostatok ľudí ochotných hromadnú žalobu podať a tak sa poškodení ľudia pravidelne posťažujú, zanadávajú si a dodávateľovi  zaplatia faktúru vyššiu o to, o čo špinavšiu vodu im dodá a predá!! Ako všetko kolo nás, aj táto problematika si vyžaduje menej nadávok vo vrituálnom živote na sociálnej sieti a väčšiu osobnú snahu každého poškodeného vec reálne riešiť účinnými právnymi prostriedkami. Kvalita dodávanej vody z verejného vodovodu je teda zadokumentovaná súdnym znalcom. Snaha vec riešiť u nás stále je. Skutočne to je už „len“ na samotných poškodených obyvateľoch mesta. V archíve novín ďalšie desiatky článkov a fotodokumentáciu nájdete na tomto linku: http://archiv.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/index.html]]>