Skip to content

Likvidácia nebezpečného odpadu

MŽP uspelo s novelou zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch. Parlament schválil 110 hlasmi rozšírenie možností, ako zlikvidovať zdravotnícky odpad. Ďakujem poslancom koalície aj opozície za podporu tohoto protiCovidového opatrenia .
Odberové miesta, vrátane mobilných odberových miest, môžu odovzdať nebezpečný odpad z testovania, a rovnako z očkovania priamo zariadeniu na likvidáciu odpadov (resp. oprávnenej osobe, ktorá zabezpečí prepravu do takého zariadenia). Vyhráme nad hnusobou ✌
]]>