Skip to content

Neďaleko obecnej čističky v Šoporni vzniklo jazero plné fekáliami zapáchajúcej vody

priamo kontaktujte Zelenú linku MŽP na tel. čísle: 0800 144 440 alebo e-mailom: zelena.linka@enviro.gov.sk. Len spoločnou starostlivosťou a nekompromisným postojom k znečisťovaniu životného prostredia čisté životné prostredie uchránime aj pre ďalšie generácie. ]]>