Skip to content

Už rok nám chýbajú pohľady na svet fotoobjektívom Jožka Čambála…

Už rok nám chýbajú pohľady na svet fotoobjektívom Jozefa Čambála… Áno, je tomu už rok, čo nás Jozef opustil na mieste, ktoré navštevoval rád, často a vždy, keď mal na krku zavesený fotoaparát, aby zadokumentoval to, čo iní ľudia nevidia, alebo len jednoducho prehliadajú. Jeho trpezlivosť a čakanie na veveričku v parku, šantiacich detí, či fotenie modeliek v zákutiach prírody pri Váhu, o ktorých ani len netušíme. Aj dnes sme si prehľadávajúc archívne disky ticho spomenuli na jeho umenie a cenné rady, o ktoré sme žiaľ naveky prišli. Jozef našiel pokračovateľa v jeho fotografickej záľube. Jozefova vnučka Barborka dokonca fotografuje aj dedkovou technikou. Z rodinného archívu sme dostali aj zopár starých fotografií, na ktorých sa výnimočne  Jozef nachádza – väčšinou totiž nestál pred fotoaparátom, ale za ním.  Za fotografie ďakujeme Jozefovej rodine a Mirovi Miernemu, s ktorým sme na spoločného kamaráta po roku zaspomínali. Venujte prosím spolu s nami  Jozefovi a jeho pohľadu na náš svet tichú spomienku… https://www.seredonline.sk/2020/03/16/fotografovanie-ho-drzalo-pri-zivote/]]>