Skip to content

"šak pál do pi*e Klaudia" – online odporúča poslankyni jej kolega na rokovaní zastupiteľstva – VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=axtxjuYUotQ Mestské zastupiteľstvo (v obci obecné) je najvyšším orgánom mesta, na ktorom poslanci rozhodujú o majetku a verejných finančných zdrojoch. Hlasovaním o predložených návrhoch spravidla primátorom mesta, teda poslanci v podstate určujú kvalitu života občanov, úroveň vzdelávania v materských a základných školách, rozvoj mesta, investície a samozrejme rozhodujú aj o podmienkach pre podnikanie v danom meste. Niekoľko poslancov rozdeľuje spravidla niekoľko miliónový rozpočet a je len na nich, kam verejné finančné zdroje potečú. Znamená to teda, že sú to práve poslanci, ktorí rozhodnú o tom, či v meste budú kvalitné chodníky, upravená zeleň a verejné priestranstvá, aké budú miestne dane, koľko budú občania platiť za vývoz smetí, či aké dotácie na šport, kultúru budú presmerovávané. Práve poslanci rozhodujú, či budú finančné zdroje smerovať do investícií vo verejnom záujme, alebo napr. nezmyselných rekonštrukcií pre verejnosť málo potrebných zariadení či dokonca aj do výplat zakúpených futbalistov v súkromnom futbalovom klube. Netuším o čom konkrétne pojednával prejednávaný bod a čo konkrétne a v akom kontexte poslankyni na tomto konkrétnom rokovaní Mestského zastupiteľstva nebolo jasné. Faktom je, že jej záujem o vysvetlenie niekomu prekážal a keďže sa jednalo o financie, tak je namieste otázka z akého dôvodu? Mnou uvedené platí obecne a tento príklad len v plnej nahote odhaľuje nezáujem o preberanej problematike diskutovať a možno aj v tomto prípade bolo skôr v záujme niekoho konkrétneho niečo rýchlo odhlasovať a tému príliš podrobne nerozoberať. Ak áno, nejednalo by sa o výnimku – takto prebieha veľa zastupiteľstiev v mnohých mestách a obciach a tak o veciach verejných rozhoduje stále menej aktívnych poslancov a stále väčší počet volených zástupcov, dokonca bez naštudovania si problematiky len dvíha ruku. Toto kratučké video nech slúži na zamyslenie sa voličov, ako je dôležité voliť ľudí čestných, schopných, vzdelaných a neskorumpovateľných aj do funkcií na nižších a tých najnižších stupňoch riadenia spoločnosti. Ako som spomenul na úvod, väčšina diskutujúcich má z ľudí nachádzajúcich sa na monitore tohto videozáznamu srandu. Chyba! V skutočnosti ide o tragédiu, no nie pre tých ľudí na monitore ale pre samotných občanov.]]>