Skip to content

Dejiny KSČ v obrazoch a stranícke legitimácie – originály

Mimoriadne zaujímavé a vzácne sú zachovalé a nepoškodené originály dokladov, ktoré skončili v zbierke SOL a záujemcovia ich budú mať možnosť vidieť v múzeu totality spolu s ostatnými dobovými artefaktami. Kniha histórie KSČ vyzerá takto: ]]>