Skip to content

Problémom stretov človeka so zvieratami a straty ich plachosti je človek

Nie je teda chybou medveďa, že sa pravidelne približuje k ľudským obydliam, ale nás ľudí. Sme to totiž my, kto narúša prirodzené prostredie pre medveďa, najlepšie priamo v lesoch staviame hotely, rekreačné centrá a výrazne rozširujeme turizmus všade tam, kde sa medveď cítil prirodzene doma a neohrozený. Ďalším problémom je systematické zberanie letných plodov najmä ľuďmi z nižších sociálnych vrstiev a následne ich predaj pri cestách prechádzajúcim húfom turistov. Jednoducho oberáme zvieratá o prostredie, v ktorom sú doma oni a čudujeme sa, keď sa prispôsobia ľuďmi im nanúteným podmienkam. Ďalším problémom je pohodlnosť a prikrmovanie zveri priamo pár metrov od posedov poľovníkov, ktoré sú dokonca situované pár metrov od vyasfaltovanej cesty do lesa. Takýto stav zadokumentovali odborníci Ministerstva životného prostredia, aby poukázali na ďalší problém, ktorý prikrmovanie spôsobuje. Medvede takto učia svoje mladé, kde opätovne s pravidelnou istotou potravu nájdu a to bez toho, aby za ňou museli chodiť kilometre v prírode. Medveď je šelma, s ktorou sa neoplatí zahrávať a dokonca snažiť sa urobiť si s ňou selfíčko na pamiatku a následne sa fotografiou chváliť na sociálnej sieti. Skutočne je potrebné uvedomiť si, že sme to my ľudia kto narúša rovnováhu v prírode a kto chce za každú cenu všetko a všetkých okolo seba ovládať. Aj v tomto prípade platí nevyhnutnosť problém analyzovať a vykonať opatrenia, ktoré ho budú eliminovať, aj keď náprava v tomto smere bude zdĺhavá. Ak náprava sinantropných jedincov nie je možná, žiaľ nastupuje zásahový tím ŠOP a medveď / medvedica veľa krát aj s potomstvom, musia byť humánnym spôsobom utratené. Toto chceme? Určite nie! No aby tomu bolo inak, sa musíme pričiniť všetci. Pre lepšie pochopenie problematiky prinášame videozáznam vyhotovený Ministerstvom životného prostredia, ktorý aj ľuďom neznalým problematiky nepochybne súčasný stav ozrejmí.  ]]>