Skip to content

Na výmenu hnilých dopravných značiek v obci stačilo video

minimálne dvadsať rokov nevyhovujúce dopravné značenie v obci. Video si môžete pozrieť znovu tu: https://www.youtube.com/watch?v=TOHzjMFot7g Stačilo niekoľko týždňov, presnejšie ani nie do mesiaca na mieste hrdzavých a časom zašlých dopravných značiek sa ocitli nové, reflexné. Teda dopravné značenie, ktoré dnes už aj v tých najposlednejších dedinkách v Rumunsku, Moldavsku či na Ukrajine je štandardom. Vo Váhovciach vedenie obce na čele so starostom Kubicom pravdepodobne nechodí po miestnych komunikáciách, alebo – a to je tá horšia možnosť, stav v obci zodpovedajúci 70-tym rokom minulého storočia považuje za normálny. Do Váhoviec sme sa s kamerou prišli pozrieť znovu. V tomto videu je zaznamenaný pohľad rovnakého objektívu kamery na rovnaké miesta po mesiaci: https://www.youtube.com/watch?v=tIaZ2BcLhrE Starosta obce na základe nami publikovaného videa teda pôvodný stav vyhodnotil rovnako negatívne a konal. Síce k výmene značiek nepristúpil všade. Niekde dokonca zabudol aj staré poohýbané hnilé značenie, ale občania aj tak môžu za zmenu poďakovať – no nie platenému vedeniu obce, ale dieťaťu, ktoré od útleho detstva cestuje po svete a vidí ako to robia iní. A vyrastá  spolu s účinnou prevenciou na pravidelne pre deti pripravovanom mobilnom detskom dopravnom ihrisku. A že sa prevencia neoplatí… Súčasný stav je teda taký, všelijaký. Niektoré úplne nečitateľné a zhrdzavené dopravné značky sú vymenené za nové: Možno je potrebné prácu realizovanú za peniaze občanov dotiahnuť do konca – pán starosta Kubica, tá stará značka tam zostala z akého dôvodu? No ďalšie si výmenu pýtajú. Možno po dnešnom videu… Ďalšie si pýtajú viditeľnosť z pohľadu vodičov, pán starosta. Vtáčiky poletujúce smerom k priehrade sa podľa dopravného značenia neorientujú… Za mimoriadne dôležitú považujeme z pohľadu vodiča túto dopravnú značku  STOP daj prednosť v jazde ! Práve na tomto kritickom mieste až do nášho upozornenia žiadna dopravná značka nebola !! Poznámka redakcie: Stav (prvý videozáznam) dokumentovaný v obci je zo dňa  29.05. 2021 Stav (druhý videozáznam) dokumentovaný v obci je zo dňa 01.07. 2021]]>