Skip to content

Čo robiť v Seredi počas mimoriadnej veternej smršte, silnej búrky, či v extrémnych horúčavách? Mesto Sereď vopred radí a prijíma opatrenia na ochranu svojich občanov

Čo sa to vonku deje? Klimatické zmeny Nielen tropické dni, ale aj nepredvídateľné zmeny počasia musíme začať vnímať ako súčasť našich každodenných životov. Súvisia s klimatickými zmenami, ktoré viac a viac ovplyvňujú naše dni. Nech nás z ilúzie nekonečného bezpečia a pocitu „mňa sa to netýka“ prebudí tragický príklad nedávneho ničivého tornáda na Morave. Nie panika, ale pripravenosť a pochopenie toho, čo sa vonku deje, nám budú nápomocné. Dôležitý je pritom vopred naprogramovaný ľudský prístup v našich hlavách a pripravená pomocná ruka pre suseda, či iného núdzneho človeka v akejkoľvek krízovej situácií. Čo robiť v Seredi počas mimoriadnych horúčav? Vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, dodržiavať pitný režim, nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.). Dobrá rada: V ideálnom prípade sa počas dňa chladiť v pivničných priestoroch, rodinných či bytových domov, nevykonávať žiadnu náročnú fyzickú prácu. Večer a v noci príbytky čo najviac vyvetrať, poutierať podlahy studenou vodou kvôli ochladeniu, cez deň okná zabezpečiť podľa svojich možnosti pred slnkom. Vyskúšajte napríklad zatemnenie okien dekou, alebo prevesenie mokrých plachiet cez garnižu. Čo robiť v Seredi počas mimoriadne silného vetra? Keď nie je nutné, nevychádzať z domu, nezdržiavať sa na voľných plochách, zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, odložiť z dvorov voľne položené predmety, nepúšťať von deti, zabezpečiť domáce zvieratá, neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách. Čo robiť v Seredi počas mimoriadne silnej búrky s prívalovým dažďom? Keď nemusíte, nevychádzať z domu, nepúšťať von deti, neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch, opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti rieky, zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody. Ak vás silná búrka zastihne mimo domova, s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdite po otvorených veterných plochách, vo voľnej krajine pri búrke prečkajte v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy, pozor na ich prípadné zatopenie). Čo robiť v prípade mimoriadne silného dažďa v prípade kritického nedostatku času? Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné miesto (kopec, vyšší svah a pod.) alebo na vopred určené miesto. Čo robiť v Seredi v prípade mimoriadne silného dažďa ak máte dostatok času? Vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu, premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí, uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia, pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni, zobrať si nepremokavú obuv a odev, odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.), informovať svojich susedov, pripraviť evakuáciu zvierat, pripraviť si evakuačnú batožinu, opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti rieky. Dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch. Dobrá rada: Vymeňte si vopred telefónne kontakty so všetkými susedmi, môžu sa vám v krízovej situácií zísť. Pestujte si priateľské vzťahy s okolím, kde bývate, pretože jeden druhému môžete byť v istom momente záchrancom, alebo aspoň pomocníkom v ťažkej situácií. Čo robiť v Seredi v prípade tornáda a veternej smršte? V prvom rade treba uviesť, že na vznik tornáda nie sú v Seredi a v našom okolí vytvorené vhodné geograficko-prírodné podmienky. Na Slovensku je však viacero vytipovaných oblastí, kde tornádo môže zosadnúť, jedným z nich je napríklad okolie Zemplína. Ak tornádo zosadne na mesto, je treba: – z najvyšších poschodí sa snažte schodiskom dostať čo najnižšie, najlepšie do pivníc – ak bytová jednotka nemá pivnice, zdržiavať sa v stredových chodbách, ktoré sú najpevnejšími časťami stavby, resp. tam kde sú najpevnejšie statické múry – buďte čo najďalej od okien. V rodinných domoch využite priestory pivníc, ďaleko od okien, kúpeľne a v nich napríklad vane, prikryte sa matracmi. Učupte sa tam, kde sú najsilnejšie preklady a múry. Dobrá rada: V pivniciach nestojte v strede miestnosti, ale vyhľadajte rohy miestností, nakoľko je tam pravdepodobnosť zavalenia nižšia. Vyhnite sa pivničným miestnostiam, kde je prívod plynu, alebo vody. Ak svoj nový rodinný dom práve projektujete, či renovujete, zamyslite sa nad možnosťou vybudovania pivnice a tiež nad lepším zaistením strešnej krytiny. Silný vzdušný vír totiž dokáže z nezabezpečených strešných škridiel vyrobiť zbraň. Ktoré časti vášho bytového domu sú najstabilnejšie? Dozviete sa na najbližšej domovej schôdzi Mesto v spolupráci so správcami bytových domov mesta Sereď už pripravuje informácie pre približne 6-tisíc obyvateľov činžiakov. Informácie, kde konkrétne sa schovať vo vašom bytovom dome, ktoré stavebné časti budovy sú staticky najpevnejšie, či ktoré miestnosti vášho činžiaku sa dajú využiť na prečkanie smršte, sa dozvedia na domových schôdzach. Informácia Krízového štábu mesta Sereď o testovaní na Covid-19 zo dňa 6. júla 2021 Od prvého júla 2021 sú v prevádzke v okrese Galanta tieto MOM-ky: 1. NsP Sv. Lukáša Galanta,Hodská 373/38, 924 22 Galanta, https://sk.lab.online/ 2. Phoenix Corporation, s.r.o., 29.augusta, Galanta (BUS), Po – Ne: 08:15 – 13:15 https://momky.sk 3. Autoprofit Estate a.s., Šaľská 743/2, Galanta, Po, St, Pi, So: 09:00 – 13:15 a 14:00 – 17:00 4. Phoenix Corporation, s.r.o., Trnavská cesta 6, Sereď Po – Ne: 08:30 – 13:30 https://momky.sk Ilustračné foto zdroj: internet zdroj: seredskenovinky.sk]]>