Skip to content

Pani Helena z Hrnčiarskej ulice prehovorila o tom, ako sa jej do pohára mal z verejného vodovodu dostať červík – VIDEO – AKTUALIZOVANÉ

PRÁVE TERAZ: Výzva občanom – skontrolujte si vodu z verejného vodovodu, ktorú idete piť. Bol v nej objavený takýto červík. Článok v plnom znení nájdete tu: https://www.seredonline.sk/2021/07/08/prave-teraz-vyzva-obcanom-skontrolujte-si-vodu-z-verejneho-vodovodu-ktoru-idete-pit-bol-v-nej-objaveny-takyto-cervik/ V článku sme priniesli fotografie a krátky videozáznam zaslaný do redakcie vystrašenou obyvateľkou mesta, na ktorom sa nachádza červík plávajúci v pohári napustený z verejného vodovodu. Toľko od oznamovateľky. Požiadali sme tiež obyvateľov mesta, aby si pred konzumáciou kontrolovali vodu napustenú z verejného vodovodu. Ihneď po prijatí fotografií a videozáznamu sme kontaktovali regionálny Úrad verejného zdravotníctva v Galante v snahe zamedziť šíreniu dezinformácií a dosiahnuť čo najrýchlejšie vyhodnotenie, či je voda tečúca z verejného vodovodu skutočne pitná a či červík plávajúci v nej nie je pre ľudský organizmus škodlivý. Takýto tvor v pohári s pitnou vodou jednoducho nemá čo robiť. Dokonca ťažko červíka niekto vyhodnotí ako ochutenie pitnej vody. Je to jednoducho neprijateľné. Na základe dohody s obyvateľkou mesta, ktorej sa táto nepríjemná udalosť stala, sme sa na červíka plávajúceho v pohári vody prišli pozrieť priamo na miesto. Pani Helena nám poskytla rozhovor, v ktorom obyvateľom mesta ozrejmila celú situáciu. Vitálneho červíka plávajúceho v pohári vody sa nám podarilo výborne nafilmovať, čo nepochybne pomôže pri jeho definitívnej identifikácii odborníkmi. Videozáznam: Vyjadrenie pani Heleny: https://www.youtube.com/watch?v=VBSIm1bB3FI Popoludní prišli pre červíka a vzorky vody pracovníčky regionálneho Úradu verejného zdravotníctva z Galanty. Samotná poškodená sa čudovala vyjadreniu pracovníčok, že si má pitnú vodu chodiť brať do Galanty alebo ku Kaskádam. Máme za to, že čistá pitná voda má tiecť z verejného vodovodu, keď pre nič iné, tak preto, lebo je zákazníkom spoplatňovaná ako voda pitná a nie užitková. Téme špinavej vody v Seredi sme sa venovali v niekoľkých článkoch už v minulosti, ktoré nájdete tu: http://archiv.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/index.html Možno sa jedná o organizmus, ktorý bol popísaný už v článku uverejnenom inými novinami, v ktorom sa venovali zamoreniu verejnej vodovodnej siete v jednom z miest v USA. Prekvapením pre nás ostáva fakt, že pracovníčky sa s podobnou situáciou podľa všetkého stretli po prvý raz a s týmto tvorom nemajú skúsenosti. Preto si myslíme, že je vo verejnom záujme v takýchto situáciách konať čo najskôr, aby skutočne nedošlo ku konzumácii takýchto organizmov najmä deťmi. Aj dnešné rekordné teploty nám dokazujú, že klíma na Slovensku sa mení. Nenahovárajme si teda, že nás nečakajú nové prekvapenia vo forme živočíchov, s ktorými sme sa v našich podmienkach reálne bežne nestretali. Možno by stálo za to, vyslať odborníkov už dnes na stáž na juh Európy, prípadne sever Afriky, teda tam, kde by sa mohli pripraviť na to, čo s najväčšou pravdepodobnosťou my budeme zažívať už onedlho, najneskôr však o niekoľko rokov. Pred 11 rokmi sme tu na SOL písali o nevyhnutnosti prispôsobovania záchranárskych zložiek na nové hrozby vyskytujúce sa pri zmene klímy. Dnes, teda za dekádu nám povodeň v Rudne nad Hronom či tornádo len niekoľko km od slovenských hraníc dokázalo, že sme nepísali hlúposti, ale pragmaticky sme vychádzali z logického predpokladu vývoja v najbližšej dobe. Možno niekto bude podceňovať takéto a obdobné organizmy v pitnej vode a potravinách všeobecne, no bude tomu len dovtedy, pokým nepríde k situácii, kedy podceňovanie problému spôsobí ochorenie viacerých ľudí, detí. Tresty pre kompetentných ľudí v danom momente už budú len „chytaním mačky za chvost“. Náš organizmus totiž nie je navyknutý už ani na baktérie bežne sa vyskytujúce vo vode v štandardných dovolenkových destináciách v Egypte, Tunise, či Maroku, poťažne na už spomenutom juhu Európy. Tí, ktorí črevné problémy zažili, vedia o čom je reč. Na baktérie bežné v týchto od nás neďalekých destináciách, naše lieky nezaberajú. Aj v týchto prípadoch platí, že prevencia je najlacnejšia a mali by sme situáciu vnímať tak, že radšej v takýchto prípadoch preventívne opatrenia urobíme hneď aj za cenu, že neskôr sa ukážu ako v danom momente nepotrebné. Najhoršie je podceniť opatrenia vo viere, že sa vlastne nič nedeje a následne riešiť zdravotné problémy poškodených ľudí v nemocniciach. Nestojí totiž otázka či k niečomu takému príde, ale kedy a s akými následkami pre verejnosť. Ďakujeme pani Helene, za ochotu aj pri vlastných zdravotných problémoch vystúpiť verejne a upozorniť tak občanov na možné problémy. Skutočne je dôležité objektívne zistiť, odkiaľ červík pochádza a ako sa do pohára dostal. O výsledkoch rozborov by sme podľa prísľubu pracovníčok z RÚVZ mali byť informovaní.   AKTUALIZOVANÉ – 9.7.2021 10.57 hod. – vyjadrenie regionálnej hygieničky RÚVZ v Galante „Dobrý deň, podľa vyjadrenia odborných pracovníkov laboratória RÚVZ Trnava sa jedná o larvu pakomára, predbežné laboratórne výsledky včerajšieho odberu  vody v domácnosti na Hrnčiarskej ulici v Seredi svedčia o vyhovujúcej kvalite pitnej vody v sledovaných ukazovateľoch. Podľa informácií od dodávateľa vody bude dnes vykonaná analýza   stavu u odberateľa p. Živojinovej aj u najbližších odberateľov. Po obdržaní definitívnych výsledkov laboratórnej analýzy vzoriek vody bude na našej webovej stránke zverejnené naše stanovisko“.   MUDr. Iveta Šuleková Regionálna hygienička Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante   – – – AKTUALIZOVANÉ –  9.7.2021 15.43 hod. vyjadrenie RÚVZ v Galante k nálezu vo verejnom vodovode v Seredi v prílohe: Vyjadrenie RÚVZ ]]>