Skip to content

Socialistický alobal pre turistov, dopravná skladačka a ďalšie exponáty z Čiech

online prehliadky exponátov múzea a študovne totality u nás v Seredi. Do zbierky nám teda pribudol napríklad viac ako 40 rokov starý alobal na grilovanie v turistickom balení, ktorý v tej dobe stál 6,50 Kčs. Ako bonus k alobalu výrobca na kartónový obal vytlačil niekoľko receptov využiteľných pri grilovaní. Snáď sa žiadna z návštev nezmýli a pri najbližšom grilovaní neskončí rozkúskovaný na našom grile. Na dokreslenie starej tzv. Guttenbergovej technológie tlače sa vo vitríne pri Americkej retuši fotografií na reklamné účely, plastových a kovových štočkov bude vynímať aj kovové písmeno  „M“ pochádzajúce z tlačiarenskej sady. Koľko takýchto písmen musel sadzač zoradiť napríklad len do nadpisu článku nehovoriac o texte na niekoľkých novinových stranách? Zaujímavá je aj „Dopravní skládanka“ výrobcu  Komenium Praha fungujúca ako školská pomôcka 10-00-46. Napriek jej zachovalosti z prevedenia usudzujeme na vek cca 40 až 50 rokov. Je potešiteľné, že už v tej dobe sa na výuku bezpečnosti cestnej premávky dbalo už na školách. Tento predmet z čias socializmu je výborným doplnkom projektu  „Bezpečné mesto“ nami úspešne budovaného už viac ako 12 rokov.]]>