Skip to content

Odpadky k cudziemu kontajneru doviezla autom. Pred ich vyhodením sa poobzerala, či ju nik nevidí. Videl. – kamera…

Poškodený vlastník nehnuteľnosti sa s problémom obrátil na Mestskú políciu v Seredi, kam záznamy rovnako odovzdal. Aká sankcia týmto osobám hrozí, sa spýtame vedenia MP. Je poľutovania hodné, že sa vôbec takto niekto rozhodne konať. Svojim primitívnym konaním jasne deklaruje svoj postoj k dodržiavaniu zákonov, etiky, morálky a k právam iných. Alebo si snáď myslí, že takto za likvidáciu odpadu nikto nezaplatí a že vrecia pohodené na verejnom priestranstve pri uzamknutých kontajneroch sa na skládku dostanú „zadným vchodom a zadarmo“? Tento článok uverejňujeme v rámci prevencie a preto, aby si osoby nafilmované kamerou vstúpili do svedomia. Očakávať, že sa niektorý z občanov ozve a verejne sa ospravedlní za svoje chrapúnske správanie, je asi utópiou, že?  ]]>