Skip to content

TRI VAROVNÉ SIGNÁLY!

TRI VAROVNÉ SIGNÁLY!
Nejdem riešiť právne spory prokurátorov a robiť verejného sudcu v tom, ktorí z nich majú pravdu a ktorí väčšiu dávku arogancie a svojvôle. Preto sa odosobním a uvediem len tri základné veci, prečo sa päť a pol milióna občanov musí mať na pozore pred verejnými funkcionármi ako pán Žilinka a mnohí ďalší.
1️⃣ Generálny prokurátor je verejný funkcionár platený z našich daní. Nie je to ani kmotor, ani majiteľ zemegule a podľa toho sa musí správať. Verejný funkcionár má slúžiť občanom a nie politikom, priateľom a skupinovým záujmom. Preto by vo verejných inštitúciách mal platiť kariérny systém a princíp odbornosti by mal prevažovať na osobnými záujmami. Varovanie: Ak niekto obchádza biznismenov a politikov, aby sa mohol stať verejným funkcionárom, mal by alarm znieť čo najhlasnejšie. Takýto človek mal byť apriori diskvalifikovaný podobne ako šprintér, ktorý predčasne vybehne z blokov.
2️⃣ Verejní funcionári sú platení nami a sú morálne aj právne povinní vysvetľovať nám občanom, ako nakladajú s právomocami, ktoré sme im s funkciou delegovali. Musia zniesť aj vyššiu mieru kritiky. Alebo sa môžu vzdať verejnej funkcie, ak na to nemajú žalúdok či charakter. Varovanie: Ak sa verejný funkcionár verejne vyhráža tým, čo majú pochybnosti o jeho práci alebo svojvoľne odopiera plniť svoje základné zákonné povinnosti, musí zaznieť varovný signál o jeho hrozbe pre spoločnosť.
3️⃣ Verejní funkcionári môžu robiť len to, za čo si ich platíme a len v súlade so zákonom. Generálny prokurátor nie je zákonodarca, má len dozerať na dodržiavanie zákonnosti. Priamo zo zákona prokuratúra nesmie vykladať zákony, na to sú iní. Prokuratúra nemôže suplovať ústavné právomoci iných orgánov a inštitúcií, nahrádzať výkon súdnej moci a obmedzovať parlament v jeho činnosti. Varovanie: Ak generálny prokurátor verejnými vyhláseniami napáda základnú ústavnú právomoc Národnej rady SR prijímať zákony a dopredu deklaruje s nimi nesúhlas, predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre demokratické ústavné zriadenie. Je to jasný signál, že je ho potrebné okamžite odvolať z verejnej funkcie. Nikto nesmie byť neodvolateľný z funkcie, ani generálny prokurátor, ak ju nevykonáva v súlade so zákonom alebo sa snaží mariť činnosť ústavných orgánov.
Zdroj: FB
]]>