Skip to content

Tieto obrubníky vedenie mesta považuje za lepšie, ako nové.

Včera počas dňa pracovníci vykonávali opravu iba nedávno rekonštruovaného chodníka na Cukrovarskej ulici. V predchádzajúcom článku sme publikovali vyjadrenie pracovníka MsÚ Ing. Šiša, ktorý sa vyjadril, že vedenie mesta považuje staré obrubníky za kvalitnejšie ako nové a preto pri rekonštrukcii ich necháva na pôvodnom mieste. Zamestnanec MsÚ Šišo zároveň potvrdil, že ponechaním starých obrubníkov klesá cena za rekonštrukciu. Otázkou teda je, čo je skutočnou príčinou takéhoto postupu pri rekonštrukcii chodníkov v meste. Toto sú tie „kvalitné obrubníky“, ktoré vedenie mesta namiesto výmeny za nové, necháva pre ďalšie generácie s odkazom na ich vysokú kvalitu. Asi bude potrebné k nim umiestniť tabuľku s menami a priezviskami osôb vo funkciách, aby naše deti na ich „genialitu“ nezabudli. V ďalších pripravovaných  materiáloch sa pozrieme na ďalšie diela zaplatené z verejných zdrojov a porovnáme ich s obdobnými projektami v iných mestách a dokonca na dedinách. A tiež sa pozrieme na to, aké chodníky vedenie mesta a poslanci MsZ tolerujú aj tam, kde úraz hrozí našim deťom. Je to o prioritách. Mesto Sereď ročne disponuje cca  15 MILIÓNMI EUR, ktoré rozdeľujú do investícií, chodu mesta a réžie MsÚ  poslanci MsZ a primátor Tomčányi. – – – Celý materiál s kritikou na nekvalitne vykonávané rekonštrukčné práce v meste, si môžete prečítať tu: https://www.seredonline.sk/2021/08/09/rekonstrukcia-chodnika-prave-skoncila-no-niektore-stare-obrubniky-je-uz-potrebne-menit/  ]]>