Skip to content

Podnikateľský sektor padá na kolená a bude horšie

Každá nerozhodnosť vlády, nezmyselné, chaotické a nezrozumiteľné opatrenia systematicky likvidujú podnikateľov, ktorí nainvestovali do svojich podnikateľských zámerov nemalé finančné prostriedky. Mnohí z nich sa zadĺžili na roky až desaťročia, založili bankám svoje súkromné nehnuteľnosti za úvery použité v podnikaní. Následky za nekompetentné a populistické rozhodnutia politikov ale nesú podnikatelia a nie samotní politici, či úradníci. Preto by mali o každom opatrení rozhodovať veľmi citlivo a s braním ohľadu na jeho následky. Opatrenia prichádzajúce neskoro sú vyslovene „chytaním mačky za chvost“. Opatrenia treba zavádzať preventívne, nie v čase, kedy už je nevyhnutné opätovne zatvárať prevádzky a znovu tak likvidovať prevažne slovenských podnikateľov, keďže nadnárodné reťazce opätovne zostanú otvorené. Zisky z predaja, teda peniaze zarobené na Slovensku takto znovu odídu do zahraničia. Je toto normálne? V plnej miere schvaľujem razantné opatrenia zamedzujúce šíreniu vírusu, no vzhľadom na súčasný stav opätovne prichádzajú, resp. sú navrhované neskoro a  kvôli vážnemu stavu vo veľmi tvrdej forme. Každý normálne rozmýšlajúci človek musí chápať, že jediným východiskom z dlhodobého hľadiska je maximálna miera zaočkovania populácie. O nevhodnom spôsobe lotérie som písal tu: https://www.seredonline.sk/2021/08/29/ocakaval-som-ze-covid-loteria-bude-viac-motivacnym-nastrojom-pre-maximum-ludi-ako-show-verejnopravnej-tv/   Dosah lotérie nebol dostatočne široký a motivačný pre masy – stále sme v zaočkovanosti na tom veľmi zle. Ak budú schválené opatrenia, ktoré nezvýhodnia očkovaných, významne sa stratí motivácia pre neočkovaných procedúru podstúpiť a nielen to. S najväčšou pravdepodobnosťou klesne aj motivácia ľudí s dvomi vakcínami na aplikáciu tretej. Logicky ľudia použijú argumenty, že očkovanie je zbytočné, neprináša očkovaným slobodu. Tá ale bola možná len včasnejším zásahom  odborníkov a razantnejšími opatreniami, ktoré bolo potrebné zaviesť preventívne. Možno dokonca už v septembri. Slovenská republika je mimoriadne malým trhom s mimoriadne slabou kúpnou silou obyvateľov v porovnaní s Rakúskom, Nemeckom, či krajinami V4. Povedané inak, ekonomických experimentov každého z ministrov, sústavne nových nástrojov na kontrolu  podnikateľov a zvyšovania byrokracie a povinností ukladaných podnikateľom už bolo dosť. Pomoc podnikateľom (mám na mysli bežných podnikateľov, nie nechtové štúdio, ktoré dostalo 200 tisíc Eur, či 24 miliónov Eur schránkovým firmám) opatreniami obmedzených v podnikaní, nie je dostatočná. Štát podnikateľom umožnil podnikať a zákonom im uložil povinnosti. Počas korony podnikateľom inými zákonnými opatreniami podnikanie výrazne obmedzil, alebo de facto zastavil, no ďalším zákonom stanovené povinnosti zo strany podnikateľov voči štátu nechal zachované. Vážne nelogické a arogantné !! Štát aj v súčasnej dobe sankcionuje podnikateľov za meškanie s povinnými platbami, čo je už úplne mimo logiku. Vyzerá to tak, že politici a úradníci fungujúci vo vykúrených kanceláriách s nie malým garantovaným mesačným príjmom pochádzajúcim práve od podnikateľov, sú od reality odtrhnutí tak výrazne, ako v uvedenom telefonáte pracovníčka banky z Kyjeva volajúca vojakovi bojujúcemu v regulérnej vojne na Donbase. Podnikatelia zatvárajú svoje obchody, prichádzajú o súkromné nehnuteľnosti a sú im likvidované rodiny a dlhodobo budované existencie. Štát ale reálne na svojej správe nešetrí. Platy a počty štátnych úradníkov sú stále neskutočne vysoké, byrokracia pre podnikateľov reálne neklesá a „každý úradník má stále tendenciu pre potvrdenie svojej dôležitosti a nenahraditeľnosti vymyslieť nové tlačivo“. Štát nerieši dostatočne razantne ani len preukázateľne predražené nákupy z čias predchádzajúcej vlády a nevýhodné zmluvy, ktorými bývalá vládna garnitúra štátny rozpočet zaťažila. Kompetentné orgány dostatočne razantne neriešia svojvoľné konanie mnohých starostov a primátorov, netransparentné nakladanie s majetkom obcí a miest a stále akoby chránil „svojich ľudí“. Štát nedostatočne rieši korupciu na všetkých úrovniach riadenia štátu a nové spôsoby odhaľovania a potláčania korupcie nielen že aktívne nevytvára, ale intenzívne blokuje projekty, ktoré sa od začiatku vyvíjali sľubne a preukázateľne mali svoje výsledky. Toto opätovne nie je cesta dopredu, ale skôr či neskôr zjednodušene povedané do záhuby. Veľa času na nápravu arogancie moci a rozkrádania verejných financií z minulosti nezostáva. Pre naše deti a vnúčatá nebude dobre, keď zostane premárnený.]]>