Skip to content

O budúcnosti Európy, o nových výzvach pre demokraciu a o podobe a hlbšej potrebe kresťanstva v dnešnom svete.

Keď počúvam zdravých a slobodných ľudí, ako hovoria, že žijeme v ťažkej dobe, mám vždy chuť sa opýtať, kedy bola ľahká. Ja sa naopak teším, aké možnosti prináša. Samozrejme, vždy záleží od nás, ako ich dokážeme využiť. V tejto súvislosti by som rád upozornil na tri súbežne prebiehajúce globálne možnosti spoločne premýšľať o azda najvýznamnejších témach života ľudí súčasného sveta. O budúcnosti Európy, o nových výzvach pre demokraciu a o podobe a hlbšej potrebe kresťanstva v dnešnom svete. Konferenciou o budúcnosti Európy, summitom o demokracii a synodálnou cestou tí, čo tieto deje spúšťajú, teda Európska komisia, americký prezident a pápež František, nezávisle od seba štartujú globálne procesy o najdôležitejších otázkach života súčasného ľudstva. Procesy, ktorých sa v doterajšej histórii takmer vždy zmocnili iba malé skupinky ľudí, sa dnes sprístupňujú, otvárajú a dávajú slovo každému. Nepristupujme k týmto výzvam formalisticky, tak, ako kedysi k všeľudovej diskusii o návrhu sovietskej ústavy. Využime tieto veľké príležitosti a i nové možnosti vzájomnej komunikácie, zdieľania myšlienok a spolupráce. Myslím si, že tí, čo tieto deje spúšťajú vedia, že ľudstvo dospelo do štádia, v ktorom je spolupráca jedinou alternatívou prežitia. Skúmajme spoločne znaky týchto časov! A nech nám pri frflaní na všetko neunikne, že sa i v tejto dobe otvárajú úžasné možnosti! A že to, či ich využijeme, záleží len a len od nás.
Zdroj: FB
]]>