Skip to content

Držať v ruke kufor po Židovi, ktorý možno skončil v plyne, je silným zážitkom a výstrahou

originálny kufor signovaný menom a číslom, ako aj Židovskou hviezdou ponechali v našom Múzeu totality.  Aby ľudia nezabudli. Aby sme my nezabudli. A aby sme vedeli, že takéto zverstvá sa už opakovať nemôžu. My to nesmieme dopustiť. Úlohou múzeí je teda históriu nielen mapovať a pripomínať, ale pred opakovaním jej temných stránok vystríhať. Krivdy na Židoch neboli páchané len v koncentračných táboroch, ale aj mimo nich. Boli ponižovaní, boli obratí o majetok. O ten ich obrali nehľadiac na morálku a etiku tvory nazývajúce sa ľuďmi. Tvory ochotné získať majetok na úkor iných a to aj za cenu, že ide o Židov, ktorí skončili v plyne. U nás to boli arizátori. ÚPN uverejnil mená arizátorov a je potrebné, aby ich ľudia poznali. Aby vedeli, kto to vlastne boli arizátori, k akému majetku sa dostali a aký následne bol osud arizovaných Židov. V Seredi máme Múzeum Holokaustu, ktoré zaväzuje. Pamätať si a nezabúdať. V Trnavskom kraji a aj v Seredi arizátori boli a chrapúnsky sa dostali k značnému majetku po Židoch, ktorí ho legálne vybudovali.Ich mená sú teda známe a ich činy preukázané. Je čas začať uvažovať nad tabuľou hanby umiestnenou na čestnom mieste v meste ako verejným odsúdením takéhoto amorálneho konania a pripomenutím si pamiatky tých, koho majetok bol predmetom arizácie. Je čas o podlostiach aj týchto totalitných praktík hovoriť otvorene… Ide o pravdu. Kufor je súčasťou zbierok múzea je je k videniu pri osobnej návšteve. Ide o originál rovnako hodnotný, ako fragment Berlínskeho múru, či originál Železnej opony, pri ktorej zomierali ľudia snažiaci sa dostať na slobodu z totalitného režimu za čias socialistického Československa. ]]>