Posledný erotický časopis z doby pred Normalizáciou, Cestovný pas ČSSR a ďalšie doklady

P

Originál preukazu   na I. Československú spartakiádu  našiel svoje miesto vo vitríne obsahujúcej preukazy snáď všetkých organizácií pôsobiacich v bývalej ČSSR. Pochvalný list vojakovi základnej služby za plnenie bojovej a politickej prípravy dopĺňa  ukážky diplomov a rôznych vojenských ocenení a diplomov SZM a Brigád socialistickej práce. O tom, že ani za socializmu neboli byty úplne zadarmo svedčí originál Členskej knižky bytového družstva. K už vystaveným dokladom z čias socialistického Československa sa radí aj zelený cestovný pas, na ktorom sú zaujímavé pečiatky Vycestovacích doložiek. Nie každý kto cestovný pas mal, aj cestoval na Západ a tam, kde k vycestovaniu bolo potrebné ďalšie povolenie. Skutočne perličkou darovanou Petrom do Múzea totality, je jeden z posledných časopisov FEMINA vydaných pred Normalizáciou s erotickým obsahom. Ide o fotografie umelecké a časopis predstavíme v samostatnom článku už onedlho. Srdečná vďaka Petrovi Kalmusovi za jeho príspevky do Múzea totality. S Petrom Kalmusom sme urobili pútavý rozhovor, ktorý uverejníme po jeho spracovaní. ]]>

Miloš Majko

Niečo o mne

Moje meno je Miloš Majko, pracujem akonovinár, redaktor nezávislých spravodajských portálov, občiansky aktivista v prvej línii.

V článkoch sa najčastejšie venujem tzv. nepohodlným témam.

—Vítam Vás na mojom blogu.