Skip to content

Odpadky na verejných priestranstvách začínajú byť charakteristickým znakom mesta Sereď rovnako, ako skládka Lúženca, drogy a kriminalita

Sereď / Práve dlhodobá obchádzka uzatvoreného mostu cez rieku Váh v Hlohovci, mesto Sereď z donútenia tranzitujúcim ľuďom z veľkej časti Slovenska znovu ukáže takpovediac v „plnej nahote“. Skutočne ako okolie Rómskych osád známe z východu Slovenska, vyzerajú aj niektoré pozemky Mesta Sereď a verejné priestranstvá v meste.

Ak berieme tri základné a použiteľné vjazdy do mesta z rýchlostnej komunikácie  R1 v smere od Bratislavy, všetky sú na úrovni už spomenutých osád.

Od Dolnej Stredy je to gheto na Cukrovarskej ulici a okolie týchto nehnuteľností, od Sládkovičova a teda stará cesta od Bratislavy to je vývalý MILEX a jeho okolie, pozemky primátora mesta Ing. Martina Tomčányiho (s bratom) a odpadky na nich a v ich okolí. A na  Trnavskej ulici sú to nehnuteľnosti Mesta Sereď  „Sociálne byty Mesta Sereď“ a mestské pozemky pri nich, za správu ktorých v konečnom dôsledku rovnako zodpovedá primátor a štatutár mesta Tomčányi.

O tom, čo vidia vodiči prechádzajúci okolo bývalého MIEXu a pozemkov primátora Tomčányiho, sme písali napríklad tu:

A aj tu:

A určite aj tu:

A ešte desiatky krát v minulosti. Situácia v meste s odpadkami na verejných priestranstvách a priestoroch verejnosti prístupných je zlá. A žiaľ, počas vedenia mesta primátorom Tomčányim sa nezlepšuje. Výsledkom reálneho vnímania „poriadku“ v meste je aj diskusia  občanov pod publikovanými materiálmi zameranými na túto tému.

O stave na Cukrovarskej ulici píšeme pravidelne a dnes do mesta vchádzajúci vodiči po Trnavskej ulici vidia konkrétne toto: