Skip to content

Príklad by si mali zobrať z minulosti. Miloš Kopecký to povedal na rovinu už dávno.

História sa opakuje a aj dnes by bolo treba niekoho všeobecne rešpektovaného a uznávaného, kto by sa postavil pred ostatných a napriek všeobecnej nevôli by im povedal pravdu. Priblížil by, čo sa stalo, kde je a k čo mu určite by malo prísť. Ak nepríde hneď, tak to neznamená, že k zmene nepríde nikdy, akurát to pre nich bude ďaleko horšie a tvrdšie. A žiaľ aj pre občanov.

Miloš Kopecký: Odejděte, dokud je čas… 

Za socializmu to vtedy vládnucim komunistom povedal umelec Miloš Kopecký. Jeho mimoriadne odvážny prejav vtedy komunistickému vedeniu štátu prednesený na   IV. sjezdu Svazu československých dramatických umělců v roku 1987 sa šíril tzv. na tajnáša medzi ľuďmi kopírovaný na magnetofónových páskach. Jeden vlastný originál na takejto páske máme dodnes v Múzeu totality. Skutočne išlo o prejav neskutočne pravdivý a v danej dobe aktuálny. Kopecký mal ďalšie verejné pôsobenie skomplikované a komunisti pri moci zostali. A aj tak dopadli.

Dnes sa deje niečo obdobné. Historický prejav Miloša Kopeckého čo do obsahu je aktuálny do bodky. Otázka je, či sa história zopakuje.

Ti, ktorí sa stali neakceptovateľnými pre tak široké spektrum populácie Slovenska, by mali dať šancu vzniku novej vlády tých, ktorí budú schopní doviesť Slovensko do riadnych volieb.

A tí, ktorí občanom sľubovali zmenu, by sa mali snažiť urobiť ju. Lebo tak silný mandát od občanov nedostali pre svoje mená a tváre, ale pre mimoriadne silnú akútnu potrebu zmeny, pre návrat práva a spravodlivosti do všetkých sfér života v krajine a obnovenie morálky a etiky v politike.

Nemajú už veľa času. Keď to nestihnú, tak v histórii Slovenska zostanú zapísaní na úrovni Mečiara a Fica. A to zrovna závidenia hodná budúcnosť teda nie je…