Akcia ŠTB „Kamen“ – najpodlejšie akcie komunistickej bezpečnosti proti občanom vlastného štátu

A

Mimoriadne podlá a zákerná spravodajská akcia bývalej ŠTB voči nielen ľuďom túžiacim po živote na slobode a mimo totalitný režim, ale aj voči ich rodinám, známym a dokonca tým, ktorí im v úteku za hranice  bývalého socialistického Československa pomohli.

Čo sa dozvieme z Wikipedie?

Akcia Kamene (po česky Akce Kámen, chybne Akce Kameny) bola provokačná metóda, ktorú využívala Štátna bezpečnosť (ŠtB) proti tým česko-slovenským občanom, ktorí sa po februári 1948 snažili odísť bez vedomia komunistických úradov do zahraničia.

Konkrétne išlo o tých, ktorí použili najbežnejšiu cestu, teda pešo cez štátnu hranicu do americkej okupačnej zóny Nemecka.

Akcia Kamene (pohraničné kamene) sa začínala tzv. podstavením tajných spolupracovníkov, či kádrových príslušníkov ŠtB v úlohe prevádzačov cez hranicu záujemcom o odchod z Česko-Slovenska.

Tieto osoby boli dovezené do pohraničia priamo z Prahy vo vozidlách ŠtB alebo boli v oblasti vyzdvihnuté na dohodnutom mieste a dovedené na „štátnu hranicu“, ktorá bola ale len |inscenovaná v bezpečnej vzdialenosti od skutočnej hranice. Pritom ŠtB využívala nočnú tmu a neznalosti terénu prevádzaných osôb.

Na účely akcie Kamene bola využívaná napríklad lokalita v okolí Všerub pri Domažliciach. Tu pri „hranici“ došlo buď k predstieranému dolapeniu skupiny pohraničnou hliadkou, pri ktorom sa podarilo prevádzačom „uniknúť“ do zahraničia, alebo akcia pokračovala zložitým divadlom.

Utečenci „prekročili“ štátnu hranicu, kde boli zastavení údajnou hliadkou nemeckej hraničnej polície a dovedení do falošnej úradovne poľného dôstojníka americkej vojenskej kontrarozviedky.

Tu boli v aranžovanom prostredí údajnej americkej kancelárie podrobení spravodajskému výsluchu, pri ktorom vypovedali o svojej činnosti proti režimu, o spolupracovníkoch pri tejto činnosti žijúcich doteraz v ČSR, niekedy aj napísali pre tieto osoby listy odporúčajúce doručiteľa a odovzdali prípadné zbrane.

Po výsluchu na úradovni utečenci odchádzali do tábora, pritom však „zablúdili“ na územie ČSR, alebo boli na „nemeckom území“ prepadnutí hliadkou Zboru národnej bezpečnosti (ZNB), boli zatknutí a „unesení“ do ČSR.

Potom boli „utečenci“ vyšetrovaní ŠtB s využitím informácií, ktoré o sebe sami dobrovoľne vypovedali na „úradovni“ a odsudzovaní k vysokým trestom väzenia. Informácie získané pri akcii potom ŠtB ďalej využívala proti ľuďom doteraz žijúcim v Česko-Slovensku.

Príslušníci ŠtB aj ich tajní spolupracovníci sa pri akciách Kamene obohacovali okrádaním zatknutých, niekedy na vlastnú päsť organizovali aj súkromné úniky tohto druhu, pričom dochádzalo aj k vraždám utečencov.

Viac informácií nájdete tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Akce_K%C3%A1men

A tiež tu:

– – –

Tieto podlé a zákerné eštébácke metódy likvidácie vlastných občanov komunistickou štátnou bezpečnosťou sú pomerne dobre zdokumentované historikmi a brutálne metódy príslušníkov  ŠTB vydané knižne viacerými autormi.

Najznámejšou autorkou venujúcou sa práve tejto časti temnej histórie  ČSSR je Václava Jandečková. Výbornou a takpovediac jedinečnou knihou je  „Akce kámen“, v ktorej je téma spracovaná netradične pútavo v komikse.

Nahliadnutie do knihy zakúpenej pre MÚZEUM TOTALITY prinášame nižšie. Kniha si môžete objednať nielen v českých kníhkupectvách, ale aj na Slovensku.

– – –

Exponáty Múzea totality sú postupne  dokumentované fotograficky a spolu s popiskami publikované na online platforme, ktorú môžete navštíviť tu:

https://www.muzeumtotality.online/

Ďalšie informácie o totalitnej dobe a socialistickom Československu nájdete tu:

https://socializmus.sk/

Ak máte staré predmety z čias socializmu a máte záujem umiestniť ich v múzeu pre ich zachovanie pre ďalšie generácie, uvítame to a bez váhania sa ozvite e-mailom, alebo telefonicky na číslo: 0907 277 777.

Zachovajme kus histórie aj pre tých, ktorí tu budú pre nás. A ukážme im, aký bol reálny život v totalitnej dobe, kedy si jedna strana prisvojila moc a vládu nad ľuďmi aj za cenu ich streľby na hraniciach, ak sa systém rozhodli opustiť.

Ukazujme a o dobe minulej hovorme našim deťom pravdu, aby im dobré veci slúžili ako príklad a zo zlých sa poučili a chyby minulosti neopakovali.

Nezabúdajme, sloboda stojí za to a za jej získanie veľa ľudí trpelo a mnohí dokonca položili život.

Video z Múzea totality:

Miloš Majko

Niečo o mne

Moje meno je Miloš Majko, pracujem akonovinár, redaktor nezávislých spravodajských portálov, občiansky aktivista v prvej línii.

V článkoch sa najčastejšie venujem tzv. nepohodlným témam.

—Vítam Vás na mojom blogu.