Skip to content

Iba niekoľko dní po havárii v atómovej elektrárni Černobyl, sme aj v Československu oslavovali 1. Máj ako keby sa nič nestalo…

Komunisti v bývalom ZSSR zlyhali nielen pri projektovaní a následne riadení Černobylskej atómovej elektrárne, ale aj po jej havárii. Až priveľmi dlho sa haváriu s katastrofálnymi následkami snažili utajiť, čím priamo ohrozili životy a zdravie miliónov ľudí nielen v bývalom  ZSSR.

Najviac bezprostredné následky havárie schytali obyvatelia v blízkosti elektrárne a ľudia v Bielorusku. Následný šíriaci sa rádioaktívny mrak priamo ohrozoval tie krajiny, ponad ktorými ho hnal vietor. Aj bývalé  Československo.

Následne úplne zlyhali aj komunistami vedené vlády v Sovietskych satelitoch ktorým bolo aj Československo, keď namiesto výstrahy občanom pred zvýšenou radiáciou, práve na  1. Mája ich vyhnali do prvomájových sprievodov. Aj deti.

Tu máme ďalší dobový dokument s názvom: „Oslavy 1. Mája po Černobyle v Prahe na Letnej  v roku 1986“