Skip to content

Ďalším prírastkom do MÚZEA TOTALITY sú výukové plagáty a návod k legendárnym samopalom z čias socializmu

Samopaly na výukových letákoch zo socializmu boli, sú a aj zostanú legendami medzi zbraňami.

Samopal (útočnú pušku) vzor 58 a vzor 61 používala armáda socialistického Československa, ale aj Ľudové milície a Zbor národnej bezpečnosti.

Originály samopalov v rôznych vyhotoveniach sú v zbierkach MÚZEA TOTALITY v Seredi.