Skip to content

Na pamätníku osloboditeľov v Košiciach sú poškodené takmer všetky komunistické symboly

Aj v Košiciach je od čias socializmu pamätník Osloboditeľom od nacizmu z čias 2.Svetovej vojny. Ide o pomerne rozsiahly objekt nachádzajúci sa v centre mesta, na ktorom bolo osadené množstvo kosákov s kladivom, teda symbolov komunistickej ideológii.

Po Novembri ´89 a Nežnej revolúcii bol komunistický režim uznaný za režim totalitný, nemorálny a protiprávny, no Slovensko sa s jeho protagonistami ani samotnou KSČ nevysporiadalo.

Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému na Slovensku, prijatý v roku 1996, odsudzuje komunistický režim.

Komunistický režim je totalitný politický režim v štátoch s jedinou dominantnou komunistickou stranou. Komunistický režim v Česko-Slovensku (1948 -1989) začal Februárovým prevratom 1948 a skončil po Nežnej revolúcii 1989.

Už z uvedeného vyplýva, že ľuďom počas totality komunistami perzekuovaným, no nielen im prekáža verejná propagácia komunistickej symboliky na verejných priestranstvách a neváhajú  to dať aj najavo.

Tak aj na tomto  pamätníku väčšina komunistických symbolov je poškodená a niektoré chýbajú úplne.

Na mramorových doskách sú texty napísané Slovensky a Rusky oslavujúce nielen oslobodenie Československa a samotných osloboditeľov, ale nápis  „Sláva ruským zbraniam“  aj ich zbrane.

Aj tento nápis je výrazne poškodený, o čom sme písali iba nedávno. Informačný panel umiestnený pri pamätníku tento pamätník popisuje a návštevník na ňom nájde aj niekoľko historických údajov.

Vo veci poškodenia pamätníka má byť podaných niekoľko trestných oznámení.