Stráže na pomedzí – ako fungovali pohraničiari za socialistického Československa?

S

Ďalšia kniha o fungovaní pohraničiarov za čias socialistického Československa je  v MÚZEU TOTALITY.

Momentálne k širokej zbierke do knižnice pribudli tri dnes už pomerne ťažko zohnateľné knihy s obdobnou problematikou a my do nich nazrieme postupne.

Tu je jedna z nich s názvom „Stráže na pomedzí „.

Všetky knihy majú bohatú fotografickú dokumentáciu a teda sú výborným dobovým materiálom k štúdiu služby pohraničiarov na tzv. „Železnej opone“.

Miloš Majko

Niečo o mne

Moje meno je Miloš Majko, pracujem akonovinár, redaktor nezávislých spravodajských portálov, občiansky aktivista v prvej línii.

V článkoch sa najčastejšie venujem tzv. nepohodlným témam.

—Vítam Vás na mojom blogu.