Skip to content

Cestovanie za socializmu

V Československu slobodné cestovanie mimo tzv.“socialistické krajiny“ možné nebolo, resp. bolo mimoriadne problematické. Cesty do kapitalistických krajín boli významne obmedzené a to nielen z dôvodu obáv o emigráciu ľudí, ktorým by totalitný režim umožnil vycestovať za hranice, ale aj z dôvodu nedostatku valút a devíz.

Cestovanie do socialistického Bulharska, Rumunska či Maďarska, Poľska, ale aj do  NDR možné bolo a ten, kto cestovať chcel, využíval aspoň dostupné možnosti.

V dobe pred  Novembrom ´89 bolo cestovanie aj na hromadné dovolenky niekedy dotované dokonca zamestnávateľom (štátnym podnikom alebo organizáciou), sa uskutočňovalo hlavne vlakom a autobusom.

V Múzeu totality máme aj niekoľko cestovných lístkov vystavených za socializmu. Tzv. „knižôčkové“ vydávané hlavne cestovnými kanceláriami ako ČEDOK, CKM a Tatratour boli vystavené tak, aby kópie boli z knižôčky vytrhnuteľné sprievodcom.

V cestovnom lístku bola popísaná presná trasa cesty a zoznam krajín, ktoré sú tranzitované.

Originálne cestovné lístky do zahraničia popísané vyššie vyzerali takto: