Skip to content

Krásny model motorky z čias budovania socializmu v Československu

Keďže sa nevenujeme motorkám, presné typové označenie tohto modelu nepoznáme, no je zrejmé, že ide o kúsok ktorého čas bol aj keďnie u nás, no práve v dobe budovania socializmu v Československu. U nás sme vyrábali legendárne motorky JAWA 350, Pionier a z bývalého NDR sme dovážali Simsony.

Model sme zakúpili na dekoráciu a veríme, že postupom času do múzea získame aj obdobne prepracované modely Československých výrobkov.