Skip to content

Rozvoj Slovenska v číslach

Ak má niekto záujem o socializme hovoriť nie v propagandistických frázach ale s použitím faktov, má možnosť. Tú mu dáva napr. literatúra zozbieraná v knižnici Múzea totality.

Jednou z kníh z roku 1962 je kniha Rozvoj Slovenska v číslach obsahujúca faktov dostatok nielen v podobe textovej, ale aj grafov a iných údajov. Aj tu ale treba brať ohľad na dobu,kedy bola vydaná.

V každom prípade v knižnici Múzea totality sú na štúdium k dispozícii tisíce  kníh, časopisov a novín z doby socializmu.