Skip to content

Spomienka na históriu: Pórobetón Dolná Streda

Popri Niklovej huti, Pečivárňach a kávovinách, Cukrovare, ZIPPke, Vinárskych závodoch a napr. Mäsopriemysle, bol v Seredi, neskôr Dolnej Strede aj závod Pórobetón Dolná Streda.

Stovky rodinných domov majú z kvádrov vyrobených v tomto závode ešte aj dnes  postavené rodinné domy.

Vo vitríne zameranej na Sereď v Múzeu totality skončil pohár predpokladáme že používaný na reklamné účely práve z tohto závodu.