Skip to content

Poznáte krajinu, v ktorej by sa príchodom Rusov život zlepšil?

Ja nie, no poznám a osobne som navštívil niekoľko krajín, v ktorých sa život po ich odchode výrazne zlepšil.

Kľudne môžem menovať: Česko – Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko (samozrejme jeho východná časť), Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, ale aj ostatné post Sovietske štáty osamostatnené po rozpade  ZSSR a samozrejme aj Ukrajina, teda do momentu, pokým sa čižma Ruského vojaka na  jej územie vrátila.

Rusko a jeho priamy vplyv na  krajiny, v ktorých sa sa angažuje svojou prítomnosťou, vždy mali, majú a v budúcnosti asi mať aj budú nesmierne problémy. Niektoré dokonca existenčné a znovu – v prípade Ukrajiny až fatálne.

Rusko má imperiálne chute sústavne sa rozťahovať na cudzie územia, podrobovať si né štáty a tie následne vyslovene vyciciavať. Stačí si spomenúť na dlhy, ktoré nám blízkosť pri Sovietskom zväze zanechala. Buď neboli splatené vôbec, alebo rôznymi nevýhodnými bártrami napr. vo forme dodávok zastaralých a poruchových áut značky LADA pre PZ SR.

O škodách napáchaných prítomnosťou vojsk Sovietskej armády v Československu po dobu dlhšiu ako dve desaťročia nehovoriac.

V každom prípade je nutné imperiálne chute a snahy Ruskej federácie zastaviť a urobiť jasnú čiaru, za ktorú nepôjde Rus, ale ani druhá strana.

Nie je jasné, dokedy bude vojna na Ukrajine a ako úspešní budú Ukrajinci v oslobodzovaní Ruskom v rozpore s medzinárodným právom anektovanými územiami. A nie je ani známe, čo Vladimír Putin rozkáže urobiť v prípade, že budú Ukrajinci úspešní. Mám však obavy, že to bude niečo vážne vážne, čo zmení všetko.

A to doslovne…