Skip to content

Sovietsky časopis Konštruktér

Aj takýto časopis sa nachádza v Múzeu totality. Sovietsky „Modelársky konštruktér“ samozrejme s návodmi na výrobu modelov zo súčiastok a materiálov dostupných za socializmu.

Časopis je vekom a používaním opotrebovaný, no stále je dobre zachovať ho ako ukážku technickej literatúry bývalého ZSSR.