Skip to content

Ďalšia sada kníh z antikvariátov Českej republiky – 6.

Žiaľ, je to tak. Ak chceme doplniť knižnicu Múzea totality ďalšími knihami z obdobia socialistického Československa, musíme hľadať hlavne v Českej republike. Niežeby sme na Slovensku nepoznali, alebo nemali antikvariáty, no akosi niet tohto druhu literatúry, resp. zachovaných kníh, či kníh na predaj. A ak sú, tak v nie úplne dobrom stave, no v cenách rovnajúcich sa literatúre novej.

Medzi knihami je niekoľko kúskov svojim obsahom sa viažúcich k dobe totalitnej, aj keď neboli vydané za socializmu.

Do knižnice Múzea totality pribudli tieto knihy: