Skip to content

Predrevolučné vysielanie Hlasu Ameriky (VOA) 1989 – ORIGINÁL – Archív Múzea totality

O význame vysielania rozhlasovej stanice  Hlas Ameriky (VOA) pre krajiny ovládané komunistami riadeným totalitným režimom, teda aj pre Československo, sme písali ešte 01. apríla 2023 tu:

Hlas Ameriky pre Československo sme na rádiách ladili na frekvencii stredných vĺn 251m.

V archíve Múzea totality máme uchovanú vlastnú nahrávku jedného z vysielaní Hlasu Ameriky z roku 1989. Ide o autentickú nahrávku v kvalite, akú sme reálne aj počuli. Teda s rušením, zlým signálom a v kvalite, akú bolo vtedajšími záznamovými prostriedkami možné zaznamenať.

V archíve Múzea totality sa nachádza aj analógový originál záznamu na MG kazete.

Digitalizovanú nahrávku sprístupňujeme teraz aj online každému, kto má záujem o pravdu o socializme a živote za Železnou oponou, vychádzajúcu z faktov a autentických dobových záznamov.