Skip to content

Nateraz skutočne posledná kniha vydaná o únose 66 Čechoslovákov v Angole

Práve únos 66 Čechoslovákov (medzi nimi žien aj detí) je vážnou témou pre nás a mal by byť aj pre médiá v Čechách a na Slovensku. V 1983 roku totiž išlo o bezprecedentný teroristický čin vojenskej skupiny Unita v Angole.

Voči občanom Československa a to platí aj po rozdelení republík,  dodnes k obdobnému činu nedošlo.

K tejto dôležitej pamätnej udalosti sme vytvorili špeciálny a v Čechách a na Slovensku jedinečný web s množstvom materiálov viažúcich sa k tejto udalosti.

https://unesenivangole.socializmus.sk/

V knižnici Múzea totality sa po doplnení knižky od autora Jana Suchla ŠOK, nachádza všetka literatúra (knižná podoba) od roku 1983 vydaná k tejto téme.

Vďaka účastníkom únosu, ktorí absolvovali celú trasu únosu a množstvo útrap počas roka pri pochode Angolou, sú dnes súčasťou digitálneho archívu aj mimoriadne cenné fotografie a iné dokumenty k únosu sa viažúce.

Všetky po ich popísaní budú vďaka  Múzeu totality sprístupnené verejnosti na vyššie uvedenom webe.