Skip to content

Nakrúcanie filmu z produkcie ÚPN s názvom „Malý svet pravdy“ sa z časti uskutočnilo v priestoroch Múzea totality v Seredi

Priestory, technické vybavenie a artefakty z čias socializmu nachádzajúce sa v zbierkach Múzea totality v Seredi, sú využívané nielen televíziami pri ich prezentácii verejnosti, ale slúžili ako kulisy aj Ústavu pamäti národa, ktorý značnú časť dokumentu venovaného disidentom, tvorcom, tlačiarom a distribútorom samizdatov počas totalitného režimu pred novembrom 1989.

Nakrúcanie filmu z produkcie ÚPN s názvom „Malý svet pravdy“ sa z časti uskutočnilo práve v priestoroch Múzea totality v Seredi. Aj v tomto prípade sa potvrdilo rozhodnutie získať do zbierok múzea funkčné tlačiarenské cyklostylové stroje za socializmu používané na ilegálnu tlač samizdatov, ešte nepoužité tlačiarenské blany a tlačiarenskú farbu (všetko staršie, no plne funkčné  viac ako 35 až 40 rokov), ako správne. Práve naše múzeum tak má možnosť vykonať reálne ukážky tlače samizdatov, čo je dnes už viac menej výnimočné.

V utorok 07. novembra 2023 bol film „Malý svet pravdy“ v premiére premietnutý v kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Otvorenie FESTIVALU SLOBODY a besedu k filmu s historikom  ÚPN Patrikom Dubovským a režisérom filmu Marekom Poláčkom natočil Josef Halla, za čo mu ďakujeme.

Sme radi, že sme svojou troškou mohli prispieť v výbornému výsledku a zachovaniu  pamiatky na ľudí, ktorí pre svoje presvedčenie, uznávané hodnoty a náboženské vyznanie neváhali byť odvážnymi  aj v časoch neslobody v totalitnom komunistickom režime.

Film bude distribuovaný ÚPN a mali by ho vidieť aj diváci Slovenskej televízie.

Úvodné foto: Z predpremiéry filmu Malý svet pravdy na Dni samizdatu 2023.

Pohľad na natáčanie filmu v priestoroch Múzea totality prinesieme v ďalšom článku.