Skip to content

Slovensko musí výrazne obmedziť výdavky na správu štátu a samosprávu. Nie zriaďovať nové ministerstvá.

Vlastne na dennom poriadku počúvame v ako veľmi zlom stave sú verejné financie v štáte.

Zle na tom majú byť aj mnohé samosprávy. Verejný dlh sa mal vyšplhať do výšky, za ktorú môže hroziť v podstate až štátny bankrot, minimálne neschopnosť štátu plniť si záväzky voči občanom.

Už v predchádzajúcom volebnom období namiesto výraznej redukcie výdavkov štátu došlo k vytvoreniu nového ministerstva MIRRI. Či to bol správny alebo nesprávny krok hovoriť ťažko, záleží totiž na uhle pohľadu. Z pohľadu dobre platených úradníkov asi negatívne reakcie na nové ministerstvo očakávať nemožno. A čo pohľad pohľad občanov?

Vyjadrenia súčasného vedenia štátu treba brať naozaj vážne a veriť tomu, že problémy s financiami v štáte sú reálne.

A práve preto je nepochybne oprávnenou otázkou vznik a ďalšieho ministerstva už v tomto volebnom období. Na jednej strane kritika a nepochybne oprávnená konštatácia zlého stavu financií a na strane druhej ďalšie ministerstvo, byrokracia, minister, štátni úradníci, štátni tajomníci, úradníci, sekretárky, asistenti, služobné autá s vodičmi, náklady na priestory, služobné cesty a pod.

Ďalšia otázka. Bolo málo ministerstiev na upratanie svojich známych a dostatok „trafík“ pre svojich ľudí?

Opätovne pripomíname, že Slovenská republika má toľko obyvateľov, koľko denne prepraví pasažierov metro v Londýne. Do počtu obyvateľov sme menší, ako Paríž, Londýn, Rím, či iné hlavné mestá Európskych štátov a to nehovoriac o Káhire, z ktorej máme jednu štvrtinu obyvateľov či aglomerácia v Číne, Japonsku, alebo USA. A to porovnávame mestá s nami ako celým štátom.

Napriek uvedenému, je Slovensko spravované na úrovni štátu s 50, 100, či až 400 mil.obyvateľov, či ešte väčšími.

Napriek neúprosnej realite, politici každé volebné obdobie bez najmenšej hanby a pudu sebazáchovy vytvoria nové ministerstvo. Dá sa toto nazvať inak ako vrcholom arogancie voči občanom? A môže niečo takéto urobiť príčetný politik?

Slovensko sa nepohne ďalej, pokým budú rozdávané trafiky za lojálnosť svojim známym, kamarátom a všetkým tým, ktorí sa potrebujú zahojiť z verejných peňazí.

Slovensko potrebuje mimoriadne výraznú redukciu byrokracie, výrazné zníženie výdavkov do riadenia štátu a samospráv na všetkých úrovniach, čo znamená prepustenie snáď 60 možno až 70% úradníkov a úplné zmenenie samosprávy s tým, že platenú samosprávu môžu mať aglomerácie s minimálnym počtom 40 či možno dokonca nad 50 tis. obyvateľov.

Možno sa takéto veci nateraz môžu zdať nereálne, no náklady nielen na energie, ale aj na ostatnú správu, ale aj mzdy a nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov v samospráve stúpajú a podnikateľov tvoriacich skutočné hodnoty už nie je veľmi kde zodrať.

Značné množstvo podnikateľov totiž po dlhých rokoch s podnikaním končí.

Byrokracia a stále zlé podnikateľské prostredie sa nezlepšuje, práve opačne, každý hlupák, ktorý dostane funkciu jediné čo dokáže je vymyslenie ďalších poplatkov, daní, zvyšovanie odvodov a iného nepriameho zaťaženia tých, ktorí už spomenuté hodnoty tvoria nie spotrebovávajú.

Inteligencia a ľudia s vyššou zásobou finančných prostriedkov sa snažia opustiť republiku a hľadať uplatnenie inde. Dokonca aj pre nás exotických krajinách. Mnohí mladí ľudia – hlavne tí, ktorí nemajú v hlave nas..até už počas štúdia hľadajú kontakty v zahraničí a ani len neuvažujú o tom, že by na Slovensku zostali trvale žiť.

Myslíte si, že nové ministerstvo s novými úradníkmi ich presvedčia o opaku?