Skip to content

Súbor originálnych dokladov pribudol do Múzea totality

Po prijatí týchto preukazov do Múzea totality sme prišli na to, ako sme sa mýlili, keď sme boli presvedčení, že máme všetky druhy za socializmu vydávaných dokladov.

Takže vitrína s dokladmi je obohatená o ďalšie kompletné originály a – že by sa niekde našli ešte nejaké organizácie, ktorých preukazy nemáme?