Skip to content

„Elektronická“ vzdelávacia pomôcka z čias socializmu: Škola dopravných značiek

Ďalšou „elektronickou“ učebnou pomôckou z čias socializmu je Škola dopravných značiek. Do zbierok Múzea totality sme ju získali v súbore troch obdobných pomôcok. Ide o zachovalý kúsok, nad funkčnosťou a jednoduchosťou ktorého sa bude čudovať generácia našich vnukov.