Skip to content

Konspirace 89, dokument

Ako to bolo s Nežnou / Sametovou revolúciou v novembri 1989 v Československu?

Rovnako, ako pri iných významných udalostiach vo svete, ani revolúcia v ´89 v Československu sa nevyhla konšpiráciám. Spochybniteľné je vlastne všetko. A najviac tými, ktorí o veciach vedia najmenej, alebo ich majú len načítané z rôznych zdrojov na internete, prípadne si na konšpiráciách postavia vlastnú propagáciu, či dokonca kariéru. Aj v politike.

V ďalšom výbornom dokumente ktorý odporúčame, sa nad konšpiráciami zamýšľajú aj odborníci.

Najlepším pohľadom na November ´89 a revolučné udalosti, sú nepochybne dobové dokumenty a materiály, ako tieto mimoriadne významné dni vnímali politici, príslušníci ZNB, ŠTB, disidenti totalitným režimom prenasledovaní ľudia, ale najviac samotná verejnosť.

Dostatok materiálov viažúcich sa k revolučným udalostiam Novembra´89, nájdete v knižnici Múzea totality.