Skip to content

Demokracia je ale otvorený systém a to láka jej nepriateľov k zneužitiu rozsiahlych občianskych slobôd.

Slovensko v roku 1989 využilo svoju dejinnú šancu a za uplyxnulé roky sme sa ako politický národ pohli dopredu viac než kedykoľvek
predtým.
Neobišlo sa to však bez dočasných prehier, neistôt a slepých uličiek. Zakaždým sme sa však vrátili k nádeji, ktorú priniesol November ‘89. Nikdy sme nestratili zo zreteľa zmysel našej cesty od totality k slobode.
Demokracia je ale otvorený systém a to láka jej nepriateľov k zneužitiu rozsiahlych občianskych slobôd. Tým zápasom si prešli a prechádzajú všetky demokracie. Preto si nemožno nahovárať, že by sa práve naša cesta od totality k zodpovednej
slobode a k právnemu štátu mohla zaobísť bez problémov. O to viac, že stále nesieme ťarchu dedičstva dvoch totalitných režimov, ktoré u nás trvali polstoročie. Ostali po nich metastázy
neznášanlivosti, stále je u nás možné vyvolávať v spoločnosti strach, čo láka k zneužívaniu moci.
Zažívame ťažké obdobie budovania nášho štátu, ktoré sprevádzajú dopady krízy a ostrý hodnotový spor medzi silami minulosti a silami
zmeny. Po prvý krát sa časť našich politických elít neskrýva, že sa nestotožňuje s princípmi právneho štátu, deľbou moci, so
službou verejnosti a na upevnenie svojej moci používa populizmus, lži a vulgarizáciu politiky. Tým ohrozuje stabilitu štátu zvnútra.
V poslednom desaťročí je však budúcnosť Slovenska ohrozovaná aj zvonka. Dostali sme sa do sféry záujmu agresívneho Ruska, ktoré prepadlo nášho suseda, Ukrajinu. Zažívame, ako ruské vojnové úsilie vstupuje aj do nášho mediálneho priestoru (najmä cez sociálne siete) a cezeň do politiky. Čelíme silám, otvorene usilujúcim o vytrhnutie Slovenskej republiky z EÚ a NATO a jej podriadenie pod vplyv Putinovho Ruska.
Teraz je doba skúšky. Je na nás, aby sme s rozvahou, ale rozhodne bránili demokratické inštitúcie, slobodné médiá aj
občiansku spoločnosť.
Prajem vám veľa síl a pozitívnu myseľ. Užite si sviatok slobody. Pravda a dobro zvíťazia.
Zdroj: FB